OC - De naam van voedsel

From myViewBoard
Revision as of 15:45, 24 August 2020 by Patrick.Pijper (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

In deze les kunnen kinderen de namen van voedsel leren gebruiken.

Instructies

  1. Bekijk de video.
  2. Sleep de afbeeldingen naar de lege velden.

Gerelateerde media

   


ent:OrCo-nav-footer