Tangrams

From myViewBoard
Revision as of 19:52, 1 July 2020 by Patrick.Pijper (talk | contribs) (Created page with "De tangram is een dissectiepuzzel die bestaat uit zeven platte vormen, tans genaamd, die tot vormen worden samengevoegd. Het doel van de puzzel is om een specifieke vorm te vo...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

De tangram is een dissectiepuzzel die bestaat uit zeven platte vormen, tans genaamd, die tot vormen worden samengevoegd. Het doel van de puzzel is om een specifieke vorm te vormen (alleen een omtrek of silhouet gegeven) met gebruik van alle zeven stukken, die elkaar niet mogen overlappen.[1]Instructies

Deze activiteit kan individueel of in teams worden gespeeld. Start voor extra uitdaging de timer en kijk welke speler / team als eerste eindigt.

Pas alle objecten in het frame.

  • DO: Verplaats en roteer de objecten.
  • NIET: de objecten schalen.


Gerelateerde media