Difference between revisions of "nl:OC Static Electricity"

From myViewBoard
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "Have you ever taken your hat off on a dry winter day and had a "hair raising" experience? Why do these things happen? Is it magic? No, it's not magic; it's static electricity!...")
 
 
Line 1: Line 1:
Have you ever taken your hat off on a dry winter day and had a "hair raising" experience? Why do these things happen? Is it magic? No, it's not magic; it's static electricity!
+
Heb je ooit je hoed afgezet op een droge winterdag en een "huiveringwekkende" ervaring gehad? Waarom gebeuren deze dingen? Is het magie? Nee, het is geen magie; het is statische elektriciteit!
  
Static electricity is the result of an imbalance between negative and positive charges in objects. These charges can build up on the surface of an object until they find a way to be released or discharged.
+
Statische elektriciteit is het gevolg van een onbalans tussen negatieve en positieve ladingen in objecten. Deze ladingen kunnen zich ophopen op het oppervlak van een object totdat ze een manier vinden om te worden vrijgegeven of ontladen.
  
  
Line 11: Line 11:
  
  
==Instructions==
+
== Instructies ==
  
The activities in this original content are designed to explore the following key concepts:
+
De activiteiten in deze originele inhoud zijn ontworpen om de volgende sleutelconcepten te verkennen:
  
* Static electricity is the result of an imbalance between negative and positive charges in objects. These charges can build up on the surface of an object until they find a way to be released or discharged.
+
* Statische elektriciteit is het gevolg van een onbalans tussen negatieve en positieve ladingen in objecten. Deze ladingen kunnen zich ophopen op het oppervlak van een object totdat ze een manier vinden om te worden vrijgegeven of ontladen.
* All things are made up of charges. Opposite charges attract each other (negative to positive).
+
* Alle dingen zijn opgebouwd uit kosten. Tegengestelde ladingen trekken elkaar aan (negatief tot positief).
* Like charges repel each other (positive to positive or negative to negative).
+
* Zoals ladingen elkaar afstoten (positief tot positief of negatief tot negatief).
* Most of the time positive and negative charges are balanced in an object, which makes that object neutral.
+
* Meestal zijn positieve en negatieve ladingen gebalanceerd in een object, wat dat object neutraal maakt.
  
  
==Related Media==
+
== Gerelateerde media ==
  
 
{{#evt:service=youtube|id=Q4Ut5kobOD8}}
 
{{#evt:service=youtube|id=Q4Ut5kobOD8}}

Latest revision as of 19:38, 1 July 2020

Heb je ooit je hoed afgezet op een droge winterdag en een "huiveringwekkende" ervaring gehad? Waarom gebeuren deze dingen? Is het magie? Nee, het is geen magie; het is statische elektriciteit!

Statische elektriciteit is het gevolg van een onbalans tussen negatieve en positieve ladingen in objecten. Deze ladingen kunnen zich ophopen op het oppervlak van een object totdat ze een manier vinden om te worden vrijgegeven of ontladen.Instructies

De activiteiten in deze originele inhoud zijn ontworpen om de volgende sleutelconcepten te verkennen:

  • Statische elektriciteit is het gevolg van een onbalans tussen negatieve en positieve ladingen in objecten. Deze ladingen kunnen zich ophopen op het oppervlak van een object totdat ze een manier vinden om te worden vrijgegeven of ontladen.
  • Alle dingen zijn opgebouwd uit kosten. Tegengestelde ladingen trekken elkaar aan (negatief tot positief).
  • Zoals ladingen elkaar afstoten (positief tot positief of negatief tot negatief).
  • Meestal zijn positieve en negatieve ladingen gebalanceerd in een object, wat dat object neutraal maakt.


Gerelateerde media