OC - Kleuren leren in het Duits

From myViewBoard
Revision as of 21:18, 19 August 2020 by Patrick.Pijper (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Deze activiteit heeft tot doel de schrijfvaardigheid van de studenten te ontwikkelen. Gebruik de "myViewBoard Original Content Background - Germany Primary Schools Lines" als achtergrond.Instructies

Laat de leerlingen het volgende doen:

  1. Traceer de woorden.
  2. Schrijf de juiste kleur op in het Duits.


Gerelateerde media

   


ent:OrCo-nav-footer