OC - Kleuren leren in het Duits

Deze activiteit heeft tot doel de schrijfvaardigheid van de studenten te ontwikkelen. Gebruik de "myViewBoard Original Content Background - Germany Primary Schools Lines" als achtergrond.Instructies

Laat de leerlingen het volgende doen:

  1. Traceer de woorden.
  2. Schrijf de juiste kleur op in het Duits.


Gerelateerde media