Difference between revisions of "nl:MyViewBoard Manager"

From myViewBoard
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "myViewBoard Manager is a tool for Entity Admins to remotely manage multiple installations of Viewsonic visual solution devices such as ViewBoard. To access, click the Entity...")
 
 
(9 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
myViewBoard Manager is a tool for Entity Admins to remotely manage multiple installations of Viewsonic visual solution devices such as ViewBoard.
+
<div class="DesktopOnly"><div style="width:250px;min-width:250px;min-height:300px; height:auto;border:solid 1px write;display:inline-block;margin:10px;vertical-align:top;float:right;">
 +
<div style="width:100%;height:200px;background-color:white;overflow:hidden;" class="res-img">[[File:Icon Manager.svg|center|200px|link=]]
 +
<div style="padding:10px;border-top:solid 1px #990000">
 +
<center> <span style="color: #990000;"></div></div></div></div><div class="MobileOnly">[[File:Icon Manager.svg|left|50px|link=]]</div></div></div>
 +
'''myViewBoard Manager''' is een tool voor entiteitsbeheerders om op afstand meerdere installaties van ViewSonic visuele oplossingsapparaten zoals [https://manuals.viewsonic.com/ViewSonic_User_Guide_Database ViewBoard].
  
To access, click the Entity Management tile, then click Devices on the side panel. Note that this option is only available for users signed in using an Entity Admin account.  
+
Om toegang te krijgen, klikt u op de tegel Manager of Entiteitsbeheer en vervolgens op Manager in het zijpaneel.
  
==Downloading the APP==
+
{{nlt:Blue_note
 +
|1=Merk op dat deze optie alleen beschikbaar is voor gebruikers die zijn aangemeld met een Entity Admin-account.}}
  
The Device Manager app is only available for signed in users. To download:
 
  
# Sign in to myViewBoard.com.
+
==De APP downloaden==
# Once signed in, click the {{Icon Image|bx:bx-download}} Download icon on the top toolbar.
 
# Click the Device Manager link on the new window.
 
# Click the {{Icon Image|fa-solid:download}} download icon to start downloading. 
 
  
 +
De '''myViewBoard Manager''' app is alleen beschikbaar voor aangemelde gebruikers. <br>To download:
  
You can also download the app by click the link below:
+
# Log in op myViewBoard.com.
 +
# Nadat u bent aangemeld, klikt u op <span class = "btn"> <i class = "fa fa-download"> </i> '''Download myViewBoard applicaties'''</span> op de bovenste werkbalk.
 +
# Klik op <span class = "btn" style="color: #133fa0;"> '''Manager voor Android Download'''</span> in het nieuwe venster om te beginnen met downloaden. 
 +
 
 +
 
 +
U kunt de app ook downloaden door op de onderstaande link te klikken:
 
* [https://dl.myviewboard.com/latest?device_management myViewBoard Manager download link]
 
* [https://dl.myviewboard.com/latest?device_management myViewBoard Manager download link]
  
 +
{{nlt:Blue_note
 +
|1=Bezoek voor meer informatie over het downloaden van myViewBoard-toepassingen [[nl:Downloads|Download wiki pagina]].
 +
}}
  
 +
==Systeem Vereisten==
  
==Adding Devices==
+
Controleer vóór de installatie of het te beheren apparaat aan de volgende vereisten voldoet:
 +
* {{MVB}} Manager kan alleen worden geïnstalleerd op Android-gebaseerde ViewSonic-apparaten zoals [https://manuals.viewsonic.com/ViewSonic_User_Guide_Database IFP and projectors].
 +
* Zorg ervoor dat TCP-poort 443 open is op uw netwerk om de functies voor afstandsbediening met succes te kunnen gebruiken.
 +
* De instelling "Sta installatie van apps van onbekende bronnen toe" is ingeschakeld op de IFP.
  
You need to set up your devices first before you can add them to your list of managed devices.
 
  
 +
De stappen om de instelling "Onbekende bronnen" in te schakelen, zijn afhankelijk van het IFP-model. Zie de volgende pagina's hieronder voor voorbeelden:
 +
* [https://support.viewsonic.com/en/support/solutions/articles/33000210632-how-to-install-custom-apps-in-the-android-module-for-ifp50-series-displays How to install custom apps in the Android module for IFP50 series displays]
 +
* [https://support.viewsonic.com/en/support/solutions/articles/33000211647-how-to-install-apk-on-cde6561t- How to install APK on CDE6561T?]
 +
* [https://support.viewsonic.com/en/support/solutions/articles/33000239803-google-play-store-not-found-on-ifp- Google Play store not found on IFP]
  
On the device to manage:
+
Bij twijfel bevat de gebruikershandleiding van uw IFP waarschijnlijk instructies voor het installeren van APK-bestanden. Als je meer hulp nodig hebt, kijk dan of je dat kunt [https://support.viewsonic.com/en/support/solutions/33000134367 find your answers here], of neem contact op met uw IFP-wederverkoper voor meer informatie.
# Download the Device Manager app.
 
# Install the app on the device to manage.
 
# Open the app and note the 6-digit PIN displayed.
 
  
  
On the myViewBoard Manager page:
+
== Apparaten toevoegen ==
# Click + Add Device
 
# Provide the 6-digit PIN you obtained earlier.
 
# (Optional) Specify a short name for the device.
 
# Click Add.
 
  
 +
U moet uw apparaten eerst instellen voordat u ze aan uw lijst met beheerde apparaten kunt toevoegen.
  
<gallery widths="900px" heights="531px">
 
MDM-PIN-number.png|Click + Add Device, and provide the 6-digit PIN you obtained earlier.
 
</gallery>
 
  
 +
'' Op het apparaat om te beheren: ''
 +
# Download de myViewBoard Manager-app.
 +
# Installeer de app op het apparaat om te beheren.
 +
# Open de app en noteer de 6-cijferige pincode die wordt weergegeven.
  
==Sorting Added Devices into Groups==
 
  
After you have a number of devices added, you can manage them using the following options:
+
''Op de myViewBoard Manager admin console pagina op myviewboard.com:''
 +
# Klik op ''Apparaat toevoegen'' [[File:MVB M add.svg|30px|link=]]
 +
# Geef de 6-cijferige pincode op die u eerder hebt verkregen.
 +
# (Optioneel) Geef een korte naam op voor het apparaat.
 +
# Klik op ''Toevoegen''.
  
 +
<gallery widths="900px" heights="500px">
 +
MDM-PIN-number.png|Klik op Apparaat toevoegen [[File:MVB M add.svg|30px|link=]], en geef de 6-cijferige pincode op die u eerder hebt verkregen.
 +
Mvb-M-success.jpg|Succesvol koppelingsbericht
 +
</gallery>
  
To create a group:
+
== Toegevoegde apparaten sorteren in groepen ==
# On the side panel, click > to expand the Group dropdown.
 
# Click + Add a group
 
# Click Create Group
 
  
 +
Nadat u een aantal apparaten heeft toegevoegd, kunt u deze beheren met behulp van de volgende opties:
  
To add devices to the group:
 
# On the side panel, click > to expand the Group dropdown.
 
# Click on the group where you want to add a device.
 
# On the main panel, click + Add Device.
 
# On the new window, select which devices you want to add to this group.
 
# Click Add.
 
# The devices should now appear on the device list for the group.
 
  
 +
'''''Om een groep aan te maken:'''''
 +
# Klik in het zijpaneel op '''>''' om de vervolgkeuzelijst Groep uit te vouwen.
 +
# Klik op ''<big>+</big> Voeg een groep toe''
 +
# Klik op ''Groep aanmaken''
  
You can also "star" your favorite devices so you can easily find it later. To star a device:
 
  
# On any group list, locate the device you want to star.
+
'''''Om apparaten aan de groep toe te voegen:'''''
# Click the star beside the Device name.  
+
# Klik in het zijpaneel op > om de vervolgkeuzelijst Groep uit te vouwen.
# The star icon should turn yellow.
+
# Klik op de groep waaraan u een apparaat wilt toevoegen.
# To easily filter your "star" devices, click Starred on the side panel.
+
# Klik in het hoofdpaneel op ''Apparaat toevoegen'' [[File:MVB M add.svg|30px|link=]].
 +
# Selecteer in het nieuwe venster welke apparaten u aan deze groep wilt toevoegen.
 +
# Klik op ''Toevoegen''.
 +
# De apparaten zouden nu in de apparatenlijst voor de groep moeten verschijnen.
  
  
To modify the group membership of a device:
+
U kunt uw favoriete apparaten ook een ster geven, zodat u ze later gemakkelijk kunt terugvinden.
# Locate the device you want to update.
+
<br>'''''Om een apparaat een ster te geven:'''''
# Click the device name to open the Device properties page.
 
# Click the pencil icon to open the Device groups dialog.
 
# On the list, click + Add or - Remove.
 
# Click Finish.
 
  
 +
# Zoek in een groepslijst het apparaat dat u een ster wilt geven.
 +
# Klik op de ster naast de apparaatnaam.
 +
# Het sterpictogram moet geel worden.
 +
# Om uw "ster" -apparaten gemakkelijk te filteren, klikt u op Met ster in het zijpaneel.
  
==Managing Devices ==
 
  
myViewBoard Manager displays all your managed devices in a list on the main window. This list also provides several options to quickly manage your devices.
+
'''''Om het groepslidmaatschap van een apparaat te wijzigen:'''''
 +
# Zoek het apparaat dat u wilt bijwerken.
 +
# Klik op de apparaatnaam om de pagina Apparaateigenschappen te openen.
 +
# Klik op het potloodpictogram om het dialoogvenster Apparaatgroepen te openen.
 +
# Klik in de lijst op '''+''' ''Toevoegen'' of '''-''' ''Verwijderen''.
 +
# Klik op ''Voltooien''.
  
 +
== Apparaten beheren ==
  
The right-most panel displays the following information:
+
myViewBoard Manager toont al uw beheerde apparaten in een lijst in het hoofdvenster. Deze lijst biedt ook verschillende opties om uw apparaten snel te beheren.
* Hover over a device to view device, network, memory, and storage information for that device.
 
* Selecting a device enables the following options:
 
:* Power on the device
 
:* Restart the device
 
:* Lock the device
 
:* Turn the screen on
 
:* Change the source
 
:* Adjust volume
 
:* Stop broadcasting
 
  
 +
Het meest rechtse paneel geeft de volgende informatie weer:
 +
* Beweeg over een apparaat om apparaat-, netwerk-, geheugen- en opslaginformatie voor dat apparaat te bekijken.
 +
* Door een apparaat te selecteren, zijn de volgende opties mogelijk:
 +
: [[File:MVB M power-off.svg|25px|link=]] Schakel het apparaat in
 +
: [[File:MVB M restart.svg|25px|link=]] Start het apparaat opnieuw op
 +
: [[File:MVB M unlocked.svg|25px|link=]] Vergrendel het apparaat
 +
: Zet het scherm aan
 +
: [[File:MVB M source select.svg|25px|link=]] Wijzig de invoerbron
 +
: Pas het volume aan
 +
: Firmware update
 +
: Stoppen met uitzenden
  
<gallery widths="900px" heights="531px">
+
<gallery widths="900px" heights="450px">
MDM-quick-actions.png|The Devices list also provides several options to quickly manage your devices.
+
MDM-quick-actions.png|De lijst met apparaten biedt ook verschillende opties om uw apparaten snel te beheren.
 
</gallery>
 
</gallery>
  
 +
==Uitzenden naar apparaten==
  
==Broadcasting to Devices==
+
Met de functie '''Uitzenden''' kunnen apparaatbeheerders in realtime berichten naar geselecteerde apparaten verzenden.
 
 
The broadcast feature allows device admins to send messages in real-time to selected devices.
 
  
To broadcast messages to devices:
+
Berichten naar apparaten verzenden:
# Select one or more devices on the list.
+
# Selecteer een of meer apparaten in de lijst.
# Click Broadcasting, then select one of the following:
+
# Klik op [[File:MVB_M_broadcasting.svg|Link=]] Uitzenden en selecteer een van de volgende opties:
#* Message. Displays a short message on the devices.
+
#* ''Bericht'': Geeft een kort bericht weer op de apparaten.
#* Multimedia. Displays an image or a video on the device.
+
#* ''Multimedia'': geeft een afbeelding of video weer op het apparaat.
# Specify how long you want the message to appear.
+
# Specificeer hoe lang u het bericht wilt laten verschijnen.
# Click Finish to start the broadcast.
+
# Klik op 'Voltooien' om de uitzending te starten.
  
 +
 +
<u>''Te uploaden bestanden mogen de volgende formaten niet overschrijden:''</u>
 +
* Maximale grootte van videobestanden: 300 MB
 +
* Maximale bestandsgrootte van afbeeldingen: 30 MB
  
To stop broadcasting:  
+
{{nlt:Blue_note
# Locate and select the device to update.
+
|1=U kunt de galerij met de voorgeïnstalleerde myViewBoard-mediabestanden voor uitzending [[MyViewBoard_Original_Content_Device_Management|hier]] vinden.
# On the rightmost panel, click Stop Broadcasting.
+
}}
  
 +
Om te stoppen met uitzenden:
 +
# Zoek en selecteer het apparaat dat u wilt bijwerken.
 +
# Klik in het meest rechtse paneel op '''Uitzenden stoppen'''.
  
If you have media files you broadcast frequently, click Media on the sidepanel to manage your uploaded multimedia files.   
+
Als u mediabestanden hebt die u vaak uitzendt, klikt u op Media in het zijpaneel om uw geüploade multimediabestanden te beheren.   
  
  
<gallery widths="900px" heights="531px">
+
<gallery widths="900px" heights="450px">
MDM-msg-broadcast.png|The broadcast feature allows device admins to send messages in real-time to selected devices.
+
MDM-msg-broadcast.png|Met de uitzendfunctie kunnen apparaatbeheerders in realtime berichten naar geselecteerde apparaten verzenden.
 
</gallery>
 
</gallery>
  
 +
== Apps installeren op apparaten ==
  
==Installing Apps on Devices==
+
U kunt myViewBoard Manager ook gebruiken om apps op meerdere beheerde apparaten te installeren.
 
 
You can also use myViewBoard Manager to install apps on multiple managed devices.
 
 
 
# Select one or more devices on the list.
 
# Click Apps, then click Install.
 
# Select one or more apps you want to install.
 
# Click Install these apps.
 
# Click Back, then click Finish.
 
  
 +
# Klik op ''Media'' op het zijpaneel.
 +
# Upload APK-bestanden vanaf uw lokale schijf.
 +
# Ga terug naar uw apparaatlijst en selecteer een of meer apparaten in de lijst.
 +
# Klik op [[File:MVB M apps.svg|link=]] ''Apps'' op de bovenste werkbalk.
 +
# Selecteer in de pop-up een of meer apps om te installeren.
 +
# Klik op [[File:MVB_M_install.svg|22px|link=]] ''Installeren''.
 +
# De installatie van de app begint nadat het bericht ''De opdracht is verzonden'' wordt weergegeven.
  
Uninstalling apps follow a similar process:
 
# Select one or more devices on the list.
 
# Click Apps, then click Uninstall.
 
# Select one or more apps to uninstall.
 
# Click Uninstall these apps.
 
# Click Finish.
 
  
 +
Het verwijderen van apps volgt een vergelijkbaar proces:
 +
# Selecteer een of meer apparaten in de lijst.
 +
# Klik op [[File:MVB M apps.svg|link=]] ''Apps''.
 +
# Selecteer in de pop-up een of meer apps om te verwijderen.
 +
# Klik op [[File:MVB M uninstall.svg|22px|link=]] ''Verwijderen''.
 +
# Het verwijderen van de app begint nadat het bericht ''De opdracht is verzonden'' wordt weergegeven.
  
To manage the installed apps on only one device, perform the following:
 
# Click the device name of the device to update.
 
# On the device properties page, click the Apps & OS tab.
 
# On the Applications section, click one of the following:
 
#* Click Install an app, then follow the installation steps outlined above.
 
#* Click uninstall an app, then follow the uninstallation steps outlined above.
 
  
<gallery widths="900px" heights="531px">
+
<gallery widths="900px" heights="450px">
MDM-mng-apps.png|You can also use myViewBoard Manager to install apps on multiple managed devices.
+
MDM-mng-apps.png|U kunt myViewBoard Manager ook gebruiken om apps op meerdere beheerde apparaten te installeren.
MDM-dev-prop.png|Managing installed apps on only one device.
+
MDM-dev-prop.png|Beheer van geïnstalleerde apps op slechts één apparaat.
 
</gallery>
 
</gallery>
 +
----
 +
<noinclude>
 +
{{nlt:Ecosystem-nav-footer}}
 +
{{nlt:Get_more_information}}
 +
</noinclude>
 +
<seo metak="myviewboard" ogtitle="myViewBoard Manager" ogimage="wiki.myviewboard.com/images/f/fe/Logo-filled.png" ogdescr="Een tool voor entiteitsbeheerders om op afstand meerdere installaties van ViewSonic visuele oplossingsapparaten zoals ViewBoard te beheren." />
  
 
+
{{DISPLAYTITLE: myViewBoard Manager}}
{{DISPLAYTITLE: myViewBoard Apparaat beheer}}
 

Latest revision as of 09:51, 17 May 2021

Icon Manager.svg
Icon Manager.svg

myViewBoard Manager is een tool voor entiteitsbeheerders om op afstand meerdere installaties van ViewSonic visuele oplossingsapparaten zoals ViewBoard.

Om toegang te krijgen, klikt u op de tegel Manager of Entiteitsbeheer en vervolgens op Manager in het zijpaneel.

Merk op dat deze optie alleen beschikbaar is voor gebruikers die zijn aangemeld met een Entity Admin-account.


De APP downloaden

De myViewBoard Manager app is alleen beschikbaar voor aangemelde gebruikers.
To download:

 1. Log in op myViewBoard.com.
 2. Nadat u bent aangemeld, klikt u op Download myViewBoard applicaties op de bovenste werkbalk.
 3. Klik op Manager voor Android Download in het nieuwe venster om te beginnen met downloaden.


U kunt de app ook downloaden door op de onderstaande link te klikken:

Bezoek voor meer informatie over het downloaden van myViewBoard-toepassingen Download wiki pagina.

Systeem Vereisten

Controleer vóór de installatie of het te beheren apparaat aan de volgende vereisten voldoet:

 • myViewBoard Manager kan alleen worden geïnstalleerd op Android-gebaseerde ViewSonic-apparaten zoals IFP and projectors.
 • Zorg ervoor dat TCP-poort 443 open is op uw netwerk om de functies voor afstandsbediening met succes te kunnen gebruiken.
 • De instelling "Sta installatie van apps van onbekende bronnen toe" is ingeschakeld op de IFP.


De stappen om de instelling "Onbekende bronnen" in te schakelen, zijn afhankelijk van het IFP-model. Zie de volgende pagina's hieronder voor voorbeelden:

Bij twijfel bevat de gebruikershandleiding van uw IFP waarschijnlijk instructies voor het installeren van APK-bestanden. Als je meer hulp nodig hebt, kijk dan of je dat kunt find your answers here, of neem contact op met uw IFP-wederverkoper voor meer informatie.


Apparaten toevoegen

U moet uw apparaten eerst instellen voordat u ze aan uw lijst met beheerde apparaten kunt toevoegen.


Op het apparaat om te beheren:

 1. Download de myViewBoard Manager-app.
 2. Installeer de app op het apparaat om te beheren.
 3. Open de app en noteer de 6-cijferige pincode die wordt weergegeven.


Op de myViewBoard Manager admin console pagina op myviewboard.com:

 1. Klik op Apparaat toevoegen MVB M add.svg
 2. Geef de 6-cijferige pincode op die u eerder hebt verkregen.
 3. (Optioneel) Geef een korte naam op voor het apparaat.
 4. Klik op Toevoegen.

Toegevoegde apparaten sorteren in groepen

Nadat u een aantal apparaten heeft toegevoegd, kunt u deze beheren met behulp van de volgende opties:


Om een groep aan te maken:

 1. Klik in het zijpaneel op > om de vervolgkeuzelijst Groep uit te vouwen.
 2. Klik op + Voeg een groep toe
 3. Klik op Groep aanmaken


Om apparaten aan de groep toe te voegen:

 1. Klik in het zijpaneel op > om de vervolgkeuzelijst Groep uit te vouwen.
 2. Klik op de groep waaraan u een apparaat wilt toevoegen.
 3. Klik in het hoofdpaneel op Apparaat toevoegen MVB M add.svg.
 4. Selecteer in het nieuwe venster welke apparaten u aan deze groep wilt toevoegen.
 5. Klik op Toevoegen.
 6. De apparaten zouden nu in de apparatenlijst voor de groep moeten verschijnen.


U kunt uw favoriete apparaten ook een ster geven, zodat u ze later gemakkelijk kunt terugvinden.
Om een apparaat een ster te geven:

 1. Zoek in een groepslijst het apparaat dat u een ster wilt geven.
 2. Klik op de ster naast de apparaatnaam.
 3. Het sterpictogram moet geel worden.
 4. Om uw "ster" -apparaten gemakkelijk te filteren, klikt u op Met ster in het zijpaneel.


Om het groepslidmaatschap van een apparaat te wijzigen:

 1. Zoek het apparaat dat u wilt bijwerken.
 2. Klik op de apparaatnaam om de pagina Apparaateigenschappen te openen.
 3. Klik op het potloodpictogram om het dialoogvenster Apparaatgroepen te openen.
 4. Klik in de lijst op + Toevoegen of - Verwijderen.
 5. Klik op Voltooien.

Apparaten beheren

myViewBoard Manager toont al uw beheerde apparaten in een lijst in het hoofdvenster. Deze lijst biedt ook verschillende opties om uw apparaten snel te beheren.

Het meest rechtse paneel geeft de volgende informatie weer:

 • Beweeg over een apparaat om apparaat-, netwerk-, geheugen- en opslaginformatie voor dat apparaat te bekijken.
 • Door een apparaat te selecteren, zijn de volgende opties mogelijk:
MVB M power-off.svg Schakel het apparaat in
MVB M restart.svg Start het apparaat opnieuw op
MVB M unlocked.svg Vergrendel het apparaat
Zet het scherm aan
MVB M source select.svg Wijzig de invoerbron
Pas het volume aan
Firmware update
Stoppen met uitzenden

Uitzenden naar apparaten

Met de functie Uitzenden kunnen apparaatbeheerders in realtime berichten naar geselecteerde apparaten verzenden.

Berichten naar apparaten verzenden:

 1. Selecteer een of meer apparaten in de lijst.
 2. Klik op Link= Uitzenden en selecteer een van de volgende opties:
  • Bericht: Geeft een kort bericht weer op de apparaten.
  • Multimedia: geeft een afbeelding of video weer op het apparaat.
 3. Specificeer hoe lang u het bericht wilt laten verschijnen.
 4. Klik op 'Voltooien' om de uitzending te starten.


Te uploaden bestanden mogen de volgende formaten niet overschrijden:

 • Maximale grootte van videobestanden: 300 MB
 • Maximale bestandsgrootte van afbeeldingen: 30 MB
U kunt de galerij met de voorgeïnstalleerde myViewBoard-mediabestanden voor uitzending hier vinden.

Om te stoppen met uitzenden:

 1. Zoek en selecteer het apparaat dat u wilt bijwerken.
 2. Klik in het meest rechtse paneel op Uitzenden stoppen.

Als u mediabestanden hebt die u vaak uitzendt, klikt u op Media in het zijpaneel om uw geüploade multimediabestanden te beheren.


Apps installeren op apparaten

U kunt myViewBoard Manager ook gebruiken om apps op meerdere beheerde apparaten te installeren.

 1. Klik op Media op het zijpaneel.
 2. Upload APK-bestanden vanaf uw lokale schijf.
 3. Ga terug naar uw apparaatlijst en selecteer een of meer apparaten in de lijst.
 4. Klik op MVB M apps.svg Apps op de bovenste werkbalk.
 5. Selecteer in de pop-up een of meer apps om te installeren.
 6. Klik op MVB M install.svg Installeren.
 7. De installatie van de app begint nadat het bericht De opdracht is verzonden wordt weergegeven.


Het verwijderen van apps volgt een vergelijkbaar proces:

 1. Selecteer een of meer apparaten in de lijst.
 2. Klik op MVB M apps.svg Apps.
 3. Selecteer in de pop-up een of meer apps om te verwijderen.
 4. Klik op MVB M uninstall.svg Verwijderen.
 5. Het verwijderen van de app begint nadat het bericht De opdracht is verzonden wordt weergegeven.Learn more 990000.svg Meer informatie

Toegang tot online bronnen voor meer informatie over myViewBoard.


Social media 990000.svg Sociale Media

Volg ons op social media en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en updates.


Facebook-square.svg Facebook
Twitter-square.svg Twitter
Instagram.svg Instagram
Linkedin-square.svg LinkedIn
Youtube-play.svg YouTube channel

Learn more 990000.svg Learn More

Access online resources to learn more about myViewBoard.


Social media 990000.svg Social Media

Follow us on social media and get notified of the latest news and updates.


Facebook-square.svg Facebook
Twitter-square.svg Twitter
Instagram.svg Instagram
Linkedin-square.svg LinkedIn
Youtube-play.svg YouTube channel
Powered by
Powered by.png
Built by
Logo.png

Disclaimer: alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Powered by
Powered by.png
Built by
Logo.png