Werkbalk Verplaatsen

From myViewBoard
Revision as of 02:07, 17 May 2021 by Marina.Maternovskaya (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Pictogram
Zakelijk Educatie
Bus-movetool.png
MenuBarMove On.png

Met het pictogram Werkbalk verplaatsen kan de gebruiker de hoofdwerkbalk naar een andere kant van het scherm verplaatsen.

Gedrag

Om de hoofdwerkbalk te verplaatsen, klikt en sleept u het pictogram Werkbalk verplaatsen naar een van de volgende locaties:

  • Linkerkant
  • Rechterkant
  • Onderkant
  • BovenkantOpmerkingen:

  • U kunt de hoofdwerkbalk naar alle kanten van het canvas verplaatsen. De werkbalk plaatst zichzelf automatisch in het midden van elke zijde.
  • Begin met het slepen van het verplaatsingswerkbalkpictogram om mogelijke gebieden weer te geven waar u de werkbalk naast kunt plaatsen.
  • Als de hoofdwerkbalk zich aan de linker- of rechterkant van het canvas bevindt, kunt u door op het werkbalkpictogram verplaatsen te klikken de werkbalk aan de andere kant plaatsen.


Gerelateerde Media

60ktHpZrr7g

Werkbalk-verplaatsen knop