Magic Box Timer

Revision as of 16:06, 22 April 2020 by Patrick.Pijper (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

De timer is een van de tools die beschikbaar zijn in de Magic Box. Deze tool voegt een aangepaste afteltimer toe aan het canvas. Klik op het klok-pictogram om het aftellen te wijzigen en klik er nogmaals op om de tijd in te stellen. Druk op het afspeelpictogram om het aftellen te beginnen.


De timer starten

Voer de volgende handelingen uit om toegang te krijgen tot deze tool:

  1. Klik in de hoofdwerkbalk op het pictogram Magic Box.
  2. Klik in de Magic Box-werkbalk op het pictogram Tools.
  3. Dubbelklik of sleep het Timer-pictogram uit de lijst met pictogrammen.
  4. De tool wordt op het canvas ingevoegd.


Acties

Klik en sleep de timer om deze op het canvas te verplaatsen.


Klik en sleep het   pictogram om het formaat te wijzigen.


Gebruik     voor het starten, stoppen en pauzeren van de stopwatch / timer.


- Gebruik   om over te schakelen naar de timermodus.
- Gebruik   en   om de tijd te verhogen / verlagen - beschikbare uren, minuten en seconden.
- Gebruik   en   om een geluid in / uit te schakelen wanneer de timer bijna afloopt.


Klik op het   pictogram om de stopwatch / timer te sluiten.