Magic Box Lineaal

Revision as of 15:52, 22 April 2020 by Patrick.Pijper (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

De liniaal is een van de tools die beschikbaar zijn in de Magic Box. De liniaal kan worden vergroot of gedraaid. Klik en sleep langs de cijfers om een rechte lijn langs de rand te tekenen. U kunt de eenheden wijzigen in de myViewBoard-instellingen.


De liniaal starten

Voer de volgende handelingen uit om toegang te krijgen tot deze tool:

  1. Klik in de hoofdwerkbalk op het pictogram Magic Box.
  2. Klik in de Magic Box-werkbalk op het pictogram Tools.
  3. Dubbelklik of sleep het liniaalpictogram uit de lijst met pictogrammen.
  4. De tool wordt op het canvas ingevoegd.


Acties

Klik en sleep de liniaal in het midden om hem over het canvas te verplaatsen.


Klik en sleep de liniaal naar links of naar rechts om deze uit te breiden.


Klik en sleep de liniaal naar boven of naar onder om te draaien.
De huidige hoek wordt aangegeven door het   pictogram.


Klik op het   pictogram om de bovenste en onderste schaaleenheid te wisselen.


Beweeg de muis of uw vinger langs de boven- of onderrand om een lijn te trekken.


Klik op het   pictogram om de liniaal te sluiten.