Changes

no edit summary
Line 66: Line 66:  
|52=Hướng dẫn sử dụng các công cụ tìm kiếm trong các phiên trực tuyến  
 
|52=Hướng dẫn sử dụng các công cụ tìm kiếm trong các phiên trực tuyến  
 
|53=[[Embed_browser|Trình duyệt nhúng]] ÷ [[Magic_Box/YouTube|Youtube Video]] ÷ [[Magic_Box_Image_Search|Tìm kiếm bằng hình ảnh]] ÷ [[AI Pen|Bút AI]]
 
|53=[[Embed_browser|Trình duyệt nhúng]] ÷ [[Magic_Box/YouTube|Youtube Video]] ÷ [[Magic_Box_Image_Search|Tìm kiếm bằng hình ảnh]] ÷ [[AI Pen|Bút AI]]
|54=Hướng dẫn sử dụng các công cụ trắc nghiệm, bỏ phiếu, câu hỏi|55A=[[Magic_Box_Pop_Quiz|Trắc nghiệm]] ÷ [[Polls_Quiz|Bỏ phiếu]] ÷ [[es:Magic_Box_Throw|Gửi Tệp Tin]]
+
|54=Hướng dẫn sử dụng các công cụ trắc nghiệm, bỏ phiếu, câu hỏi|55A=[[Magic_Box_Pop_Quiz|Trắc nghiệm]] ÷ [[Polls_Quiz|Bỏ phiếu]] ÷ [[Throw|Gửi Tệp Tin]]
|55B=[[Huddle|Nhóm]]
+
|55B=[[Classroom_dashboard|Nhóm]]
 
}}
 
}}
  
Approvers, DutchOffice, FranceOffice, GermanOffice, Image-reviewer, JapanOffice, RussiaOffice, SpanishOffice, TaiwanOffice, TurkeyOffice, VietnamOffice, Bureaucrats, Interface administrators, Administrators, Upload Wizard campaign editors
6,593

edits