Changes

Line 263: Line 263:       −
* '''Network Management'''
+
* '''Ağ Yönetimi'''
    
{| class="wikitable WikiMat" style="max-width:800px;margin-left:22px;"
 
{| class="wikitable WikiMat" style="max-width:800px;margin-left:22px;"
 
|-
 
|-
 
|[[File:Ezcast-ezSSID.png|link=]]
 
|[[File:Ezcast-ezSSID.png|link=]]
|Scan 5G SSID and Connect
+
|5G SSID'yi Tara ve Bağlan
|Connect the EZCast Pro Dongle II to preferred networks by selecting SSID and entering Wi-Fi password. After setup is complete, the user may utilize wireless functions such as online video streaming, web browsing, etc.
+
|SSID'yi seçip Wi-Fi şifresini girerek EZCast Pro Dongle II'yi tercih edilen ağlara bağlayın. Kurulum tamamlandıktan sonra, kullanıcı çevrimiçi video akışı, web'de gezinme vb. kablosuz işlevlerden yararlanabilir.
 
|-
 
|-
 
|[[File:Ezcast-ezIPset.png|link=]]
 
|[[File:Ezcast-ezIPset.png|link=]]
|WiFi IP Setting
+
|WiFi IP Ayarı
|Sets up a default IP address and netmask. If more advanced settings are required, the user can also configure the IP address, Gateway, Netmask, and DNS settings manually.
+
|Varsayılan bir IP adresi ve ağ maskesi ayarlar. Daha gelişmiş ayarlar gerekirse, kullanıcı IP adresini, Ağ Geçidini, Ağ Maskesini ve DNS ayarlarını manuel olarak da yapılandırabilir.
 
|-
 
|-
 
|[[File:Ezcast-WFpw.png|link=]]
 
|[[File:Ezcast-WFpw.png|link=]]
|WiFi Password
+
|WiFi Şifresi
|Sets the Wi-Fi password for EZCast Pro Dongle II. Users may also set to hide the Wi-Fi password from the standby screen.
+
|EZCast Pro Dongle II için Wi-Fi şifresini ayarlar. Kullanıcılar ayrıca Wi-Fi şifresini bekleme ekranından gizlemeyi ayarlayabilir.
 
|-
 
|-
 
|[[File:Ezcast-WFchan.png|link=]]
 
|[[File:Ezcast-WFchan.png|link=]]
|WiFi Channel
+
|WiFi Kanalı
|Configure WiFi channel settings manually, such as Country, Channel, and Bandwidth. Note that user will be unable to switch the WiFi Channel if the EZCast Pro Dongle II is connected to an external router.
+
|Ülke, Kanal ve Bant Genişliği gibi WiFi kanalı ayarlarını manuel olarak yapılandırın. EZCast Pro Dongle II harici bir yönlendiriciye bağlıysa kullanıcının WiFi Kanalını değiştiremeyeceğini unutmayın.
 
|}
 
|}
      −
* '''Admin Setting '''
+
* '''Yönetici Ayarı '''
   −
: The Admin Setting is for advanced users like IT administrators or MIS engineers. In this section, admins can provide a digital certificate for the EZCast Pro Dongle II, setup SNMP for mass devices configuration deployment, and update the EZCast Pro Dongle II through an OTA server for premium users.  
+
: Yönetici Ayarı, BT yöneticileri veya MIS mühendisleri gibi ileri düzey kullanıcılar içindir. Bu bölümde, yöneticiler EZCast Pro Dongle II için dijital bir sertifika sağlayabilir, yığın cihazlar yapılandırma dağıtımı için SNMP kurabilir ve premium kullanıcılar için bir OTA sunucusu aracılığıyla EZCast Pro Dongle II'yi güncelleyebilir.  
    
{| class="wikitable WikiMat" style="max-width:800px;margin-left:22px;"
 
{| class="wikitable WikiMat" style="max-width:800px;margin-left:22px;"
 
|-
 
|-
 
|[[File:Ezcast-Adminpw.png|link=]]
 
|[[File:Ezcast-Adminpw.png|link=]]
|Admin Password
+
|Yönetici Şifresi
|Set New Admin Password for EZCast Pro Dongle II.  
+
|EZCast Pro Dongle II için Yeni Yönetici Parolası belirle.  
 
|-
 
|-
 
|[[File:Ezcast-WFent.png|link=]]
 
|[[File:Ezcast-WFent.png|link=]]
TurkeyOffice
292

edits