Changes

Line 247: Line 247:  
|[[File:Ezcast-ezAirView.png|link=]]
 
|[[File:Ezcast-ezAirView.png|link=]]
 
|AirView
 
|AirView
|When turning on AirView mode, with users’ own device, you may see all the casting content captured from external display. This function also enables the user to choose the preferred refresh rate.
+
|AirView modunu açarken, kullanıcıların kendi cihazlarıyla harici ekranda çekilen tüm döküm içeriğini görebilirsiniz. Bu işlev aynı zamanda kullanıcının tercih edilen yenileme hızını seçmesini sağlar.
 
|-
 
|-
 
|[[File:Ezcast-eznote.svg|link=]]
 
|[[File:Ezcast-eznote.svg|link=]]
 
|EZNote
 
|EZNote
|AirView mode allows users to see connected external displays on their own device. Users can also select the preferred refresh rate in the Setting menu.
+
|AirView modu, kullanıcıların bağlı harici ekranları kendi cihazlarında görmelerini sağlar. Kullanıcılar ayrıca Ayar menüsünden tercih edilen yenileme hızını seçebilir.
 
|-
 
|-
 
|[[File:Ezcast-ezCastCode.png|link=]]
 
|[[File:Ezcast-ezCastCode.png|link=]]
|Castcode Control
+
|Kablosuz Sunum Kodu Kontrolü
|AirView mode allows users to see connected external displays on their own device. Users can also select the preferred refresh rate in the Setting menu.
+
|Etkinleştirilirse, bekleme ekranında görüntülenen kablosuz sunum kodunu girerek ekranı yansıtır.
 
|-
 
|-
 
|[[File:Ezcast-ezMacConn.png|link=]]
 
|[[File:Ezcast-ezMacConn.png|link=]]
|Max Connections
+
|Maksimum Bağlantı
|Select the number of devices allowed to connect to the EZCast Pro Dongle II. The default setting is 8 users. Note that having more connected devices would mean lower network bandwidth available for each user.
+
|EZCast Pro Dongle II'ye bağlanmasına izin verilen cihaz sayısını seçin. Varsayılan ayar 8 kullanıcıdır. Daha fazla cihaz bağlamanın her kullanıcı için mevcut ağ bant genişliğini azalttığını unutmayın.
 
|}
 
|}
  
TurkeyOffice
292

edits