Changes

Line 257: Line 257:  
VBH100_012.png|The serial number starts from 0, 1, 2, 3… and increments every time an .mp4 file is created.
 
VBH100_012.png|The serial number starts from 0, 1, 2, 3… and increments every time an .mp4 file is created.
 
</gallery>
 
</gallery>
==Troubleshooting==
+
==Sorun Giderme==
   −
If you experience problems with your ViewBoard Huddle, refer to the following troubleshooting guide. If a problem persists, contact the service center.
+
ViewBoard Huddle ile ilgili sorun yaşarsanız, aşağıdaki sorun giderme kılavuzuna bakın. Sorun devam ederse, servis merkezine başvurun.
    
<ol>
 
<ol>
<li> If the ViewBoard Huddle does not work properly, reconnect the power adapter to restart the system.
+
<li> ViewBoard Huddle düzgün çalışmıyorsa, sistemi yeniden başlatmak için güç adaptörünü yeniden bağlayın.
 
</li>
 
</li>
<li> Audio problem
+
<li> Ses sorunu
 
<ul>
 
<ul>
<li> If the saved recording does not include audio, verify that the system’s audio speaker is set to “VBH100”. See screenshot below:
+
<li> Kaydedilen kayıt ses içermiyorsa, sistemin ses hoparlörünün “VBH100” olarak ayarlandığını doğrulayın. Aşağıdaki ekran görüntüsüne bakın:
 
<gallery widths="300px" heights="200px">
 
<gallery widths="300px" heights="200px">
 
VBH100_013.png
 
VBH100_013.png
 
</gallery>
 
</gallery>
 
</li>
 
</li>
<li> If the audio of your saved recording is too noisy, verify that the following audio setting is configured as shown below:
+
<li> Kayıtlı kaydınızın sesi çok gürültülü ise, aşağıdaki ses ayarının aşağıda gösterildiği gibi yapılandırıldığını doğrulayın:
 
<gallery widths="200px" heights="300px">
 
<gallery widths="200px" heights="300px">
 
VBH100_014.png
 
VBH100_014.png
Line 278: Line 278:  
</ul>
 
</ul>
   −
<li> Do not apply extreme pressure when pressing the selection knob and REC button to avoid damaging the hardware.
+
<li> Donanıma zarar vermemek için seçim düğmesine ve REC düğmesine basarken aşırı basınç uygulamayın.
 
</li>
 
</li>
<li> Do not poke the LED light above the HDMI input ports and the USB Type-C port to avoid damaging the LED lights.
+
<li> LED ışıklarının zarar görmesini önlemek için LED ışığını HDMI giriş bağlantı noktalarının ve USB Tip-C bağlantı noktasının üzerine yerleştirmeyin.
 
</li>
 
</li>
<li> ViewBoard Huddle recording function only support FAT32 or NTFS format USB storage, it does not support other formats.
+
<li> ViewBoard Huddle kayıt işlevi yalnızca FAT32 veya NTFS formatındaki USB depolama alanını destekler, diğer formatları desteklemez.
 
</li>
 
</li>
<li> 1 hour of recording may require up to 6GB of storage space. To avoid file damage, ensure that your USB device has enough space to save the recording.
+
<li> 1 saatlik kayıt için 6 GB'a kadar depolama alanı gerekebilir. Dosya hasarını önlemek için, USB cihazınızda kaydı kaydetmek için yeterli alan olduğundan emin olun.
 
</li>
 
</li>
<li> Time and date for all recording file is set to 2098/1/1 12:00. To avoid overwriting previously recorded files, ensure that all previous recordings have already been removed from the USB device before starting another recording session.
+
<li> Tüm kayıt dosyası için saat ve tarih 1/1/2098 12:00 olarak ayarlanmıştır. Önceden kaydedilmiş dosyaların üzerine yazılmasını önlemek için, başka bir kayıt oturumuna başlamadan önce USB kayıtlarından önceki tüm kayıtların kaldırılmış olduğundan emin olun.
 
</ol>
 
</ol>
  
TurkeyOffice
292

edits