Changes

Line 64: Line 64:  
<div class="DTR">
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTC" style="width:90px;>[[File:MB_Tools_Icon_Koershoekmeter.PNG|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC" style="width:90px;>[[File:MB_Tools_Icon_Koershoekmeter.PNG|45px|center|link=]]</div>
<div class="DTC">[[Yön açısı göstergesi]]</div>
+
<div class="DTC">[[360 Derece Açı Ölçer]]</div>
<div class="DTC">180 dereceden daha yüksek açıları ölçmek için koershemeter kullanın. Bu araç esas olarak navigasyon veya grafik çalışmalarında dersleri harita üzerinde çizmek için kullanılır.</div>
+
<div class="DTC">180 dereceden daha yüksek açıları ölçmek için 360 Derece Açı Ölçer kullanın. Bu araç esas olarak navigasyon veya grafik çalışmalarında dersleri harita üzerinde çizmek için kullanılır.</div>
 
</div>
 
</div>
    
<div class="DTR">
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTC" style="width:90px;>[[File:MB_Tools_Icon_Math Input Panel.PNG|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC" style="width:90px;>[[File:MB_Tools_Icon_Math Input Panel.PNG|45px|center|link=]]</div>
<div class="DTC">[[Magic_Box_Math_Input_Panel|Math Input Panel]]</div>
+
<div class="DTC">[[Magic_Box_Math_Input_Panel|Matematik Giriş Paneli]]</div>
<div class="DTC">Adds math formulas and equations onto the canvas.</div>
+
<div class="DTC">Tuval üzerine matematik formülleri ve denklemler ekler.</div>
 
</div>
 
</div>
    
<div class="DTR">
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTC" style="width:90px;>[[File:MB_Tools_Icon_Flash Cards.PNG|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC" style="width:90px;>[[File:MB_Tools_Icon_Flash Cards.PNG|45px|center|link=]]</div>
<div class="DTC">[[Magic_Box_Flash_Cards|Flash Cards]]</div>
+
<div class="DTC">[[Magic_Box_Flash_Cards|Flash Kartları]]</div>
<div class="DTC">Flash cards allow you to create a question, add an image to one side of the card, and then an answer and another image to the other side of the card. To flip the card, press the light bulb icon.</div>
+
<div class="DTC">Flash kartlar bir soru oluşturmanıza, kartın bir tarafına bir görüntü, ardından da kartın diğer tarafına bir cevap ve başka bir resim eklemenize olanak tanır. Kartı çevirmek için ampul simgesine basın.</div>
 
</div>
 
</div>
    
<div class="DTR">
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTC" style="width:90px;>[[File:MB_Tools_Icon_3D Dice.PNG|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC" style="width:90px;>[[File:MB_Tools_Icon_3D Dice.PNG|45px|center|link=]]</div>
<div class="DTC">[[Magic_Box_3D_Dice|3D Dice]]</div>
+
<div class="DTC">[[Magic_Box_3D_Dice|3B Zar]]</div>
<div class="DTC">When clicked, the 3D Dice displays a random value from six possible choices.</div>
+
<div class="DTC">Tıklandığında, 3B Zar altı seçenek arasından rastgele bir değer görüntüler.</div>
 
</div>
 
</div>
    
<div class="DTR">
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTC" style="width:90px;>[[File:MB_Tools_Icon_Magnifying Glass.PNG|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC" style="width:90px;>[[File:MB_Tools_Icon_Magnifying Glass.PNG|45px|center|link=]]</div>
<div class="DTC">[[Magic_Box_Magnifying_Glass|Magnifying Glass]]</div>
+
<div class="DTC">[[Magic_Box_Magnifying_Glass|Büyüteç]]</div>
<div class="DTC">Zooms in on any part of the screen. To increase the size of the circle, drag the edges or use the settings (gear) icon.</div>
+
<div class="DTC">Ekranın herhangi bir bölümünü yakınlaştırır. Dairenin boyutunu artırmak için kenarları sürükleyin veya ayarlar (dişli) simgesini kullanın.</div>
 
</div>
 
</div>
    
<div class="DTR">
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTC" style="width:90px;>[[File:MB_Tools_Icon_Spotlight.PNG|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC" style="width:90px;>[[File:MB_Tools_Icon_Spotlight.PNG|45px|center|link=]]</div>
<div class="DTC">[[Magic_Box_Spotlight|Spotlight]]</div>
+
<div class="DTC">[[Magic_Box_Spotlight|Spot Işığı]]</div>
<div class="DTC">Blacks out the whole screen except for a small circle. Click and drag anywhere on the dark area to move the circle. Drag the edges of the circle to resize/reshape the circle or use the settings icon.</div>
+
<div class="DTC">Küçük bir daire hariç tüm ekranı karartır. Daireyi taşımak için karanlık alanın herhangi bir yerini tıklayın ve sürükleyin. Daireyi yeniden boyutlandırmak / yeniden şekillendirmek veya ayarlar simgesini kullanmak için dairenin kenarlarını sürükleyin.</div>
 
</div>
 
</div>
    
<div class="DTR">
 
<div class="DTR">
 
<div class="DTC" style="width:90px;>[[File:MB_Tools_Icon_Window Shade.PNG|45px|center|link=]]</div>
 
<div class="DTC" style="width:90px;>[[File:MB_Tools_Icon_Window Shade.PNG|45px|center|link=]]</div>
<div class="DTC">[[Magic_Box_Window_Shade|Window Shade]]</div>
+
<div class="DTC">[[Magic_Box_Window_Shade|Panjur]]</div>
<div class="DTC">Covers the whole screen with an image. The default image is a silver "window shade". Click and drag the window shade to move it around and reveal specific sections. A custom image can be used for the "shade".</div>
+
<div class="DTC">Tüm ekranı bir görüntü ile kaplar. Varsayılan görüntü gümüş bir "Panjur"'dur. Hareket ettirmek ve belirli bölümleri göstermek için pencere gölgesini tıklayın ve sürükleyin. "Panjur" için özel bir görüntü kullanılabilir.</div>
 
</div>
 
</div>
   Line 107: Line 107:       −
{{DISPLAYTITLE: Tools}}
+
{{DISPLAYTITLE: Sihirli Kutu Araçları}}
   −
{{ent:Mvbw-nav-footer}}
+
{{trt:Mvbw-nav-footer}}
    
<seo metak="myviewboard" ogtitle="Tools" ogimage="wiki.myviewboard.com/images/f/fe/Logo-filled.png" ogdescr="Tools are interactive objects that can enhance any presentation. To use an item in Tools, double click, or click and drag onto the canvas." />
 
<seo metak="myviewboard" ogtitle="Tools" ogimage="wiki.myviewboard.com/images/f/fe/Logo-filled.png" ogdescr="Tools are interactive objects that can enhance any presentation. To use an item in Tools, double click, or click and drag onto the canvas." />
TurkeyOffice
735

edits