Changes

no edit summary
Line 7: Line 7:  
<center>
 
<center>
 
<div style="width:100%;column-count:2;text-align:left;">
 
<div style="width:100%;column-count:2;text-align:left;">
<div style="color:#990000;font-weight:bold;margin-bottom:-5px;">A. Casting</div>
+
<div style="color:#990000;font-weight:bold;margin-bottom:-5px;">A. Casten</div>
# Cast - Click to activate the Casting module.
+
# Cast - Klik om de Casting-module te activeren.
   −
<div style="color:#990000;font-weight:bold;margin-bottom:-5px;">B. Screen Recorder</div>
+
<div style="color:#990000;font-weight:bold;margin-bottom:-5px;">B. Scherm opnemer</div>
# Full-Screen Capture - Capture the entre screen.
+
# Volledige scherm opname - Neemt het volledige scherm op.
# Free-Hand Capture - Draw an outline around the image to capture.
+
# Uit de vrije hand vastleggen - Teken een omtrek rond de afbeelding om vast te leggen.
# Area Capture - Highlight the area you would like to capture.
+
# Gebied vastleggen - Markeer het gebied dat u wilt vastleggen.
# Screen Recording - Record activity (touch + voice) on the panel.
+
# Schermopname - Neem activiteit (aanraking + stem) op het paneel op.
   −
<div style="color:#990000;font-weight:bold;margin-bottom:-5px;">C. File Management</div>
+
<div style="color:#990000;font-weight:bold;margin-bottom:-5px;">C. Bestandsbeheer</div>
# New - Start a new file.
+
# Nieuw - Start een nieuw bestand.
# Open - Open a previously saved vBoard file.
+
# Openen - Open een eerder opgeslagen vBoard-bestand.
# Save - Click to save the file after you have made changes.
+
# Opslaan - Klik om het bestand op te slaan nadat u wijzigingen hebt aangebracht.
# Save As - Choose the file name and where to save the file.
+
# Opslaan als - Kies de bestandsnaam en waar u het bestand wilt opslaan.
# Export - Export the file as a PNG, JPEG, PDF, PPTX, and IWB.
+
# Exporteren - Exporteer het bestand als PNG, JPEG, PDF, PPTX en IWB.
# Print - Send the file to a printer.
+
# Afdrukken - stuur het bestand naar een printer.
# Share via QR Code - Share the MyViewBoard session as a PDF file.
+
# Delen via QR-code - Deel de MyViewBoard-sessie als een PDF-bestand.
    
<div style="color:#990000;font-weight:bold;margin-bottom:-5px;">D. Magic Box</div>
 
<div style="color:#990000;font-weight:bold;margin-bottom:-5px;">D. Magic Box</div>
# Local Resources - Access files that are on your local storage.
+
# Lokale bronnen - Toegang tot bestanden die zich op uw lokale opslag bevinden.
# Add Resources - Access your online resources.
+
# Bronnen toevoegen - Krijg toegang tot uw online bronnen.
# Post-Its - Add Post-Its that reveal additional info when selected.
+
# Post-Its - Voeg Post-Its toe die extra informatie onthult wanneer geselecteerd.
# YouTube Search - Find videos to add to your Board.
+
# YouTube Search - Vind video's om toe te voegen aan je board.
# Photo Search - Find images that are copyright free.
+
# Foto zoeken - Vind copyright vrije afbeeldingen.
# Tools - Add your favorite tools like the calculator and spotlight.
+
# Voeg uw favoriete tools toe, zoals de rekenmachine en spotlight.
# Online Widgets - Add widgets into your Board.
+
# Online widgets - Voeg widgets toe aan je board.
# Camera - Open a camera attached to the computer.
+
# Camera - Open een camera die op de computer is aangesloten.
# Throw Tool - Import resources from Throw here.
+
# Throw Tool - Importeer bronnen van Throw hier.
# MyViewBoard PopQuiz - Click to preview PopQuiz responses.
+
# MyViewBoard PopQuiz - Klik om een voorbeeld van PopQuiz-reacties te bekijken.
    
<div style="color:#990000;font-weight:bold;margin-bottom:-5px;">E. Pen</div>
 
<div style="color:#990000;font-weight:bold;margin-bottom:-5px;">E. Pen</div>
Line 46: Line 46:  
# Magic Line Pen - Use this pen to color in a pattern.
 
# Magic Line Pen - Use this pen to color in a pattern.
   −
<div style="color:#990000;font-weight:bold;margin-bottom:-5px;">F. Eraser</div>
+
<div style="color:#990000;font-weight:bold;margin-bottom:-5px;">F. Gum</div>
# Eraser - Use to manually erase handwriting from the canvas.
+
# Gum - Gebruiken om handschrift handmatig van het canvas te wissen.
# Free Hand Delete - Lasso all the items to remove.
+
# Vrije hand verwijderen - Lasso alle items die u wilt verwijderen.
# Clear All- Removes all content from canvas except backgrounds.
+
# Alles wissen- Verwijdert alle inhoud van canvas behalve achtergronden.
   −
<div style="color:#990000;font-weight:bold;margin-bottom:-5px;">G. Shape and Line</div>
+
<div style="color:#990000;font-weight:bold;margin-bottom:-5px;">G. Vorm en lijn</div>
# 2D Shapes - Insert a 2D shape. Drag out to increase size.
+
# 2D-vormen - Voeg een 2D-vorm in. Sleep uit om de grootte te vergroten.
# 3D Shapes - Choose from an array of 3D shapes to draw.
+
# 3D-vormen - Kies uit een reeks te tekenen 3D-vormen.
# Lines & Connectors - Draw lines or use connectors to link shapes.
+
# Lijnen en verbindingslijnen - Teken lijnen of gebruik verbindingslijnen om vormen te koppelen.
# Table - Select the number of table cells to insert. Drag to adjust size.
+
# Tabel - Selecteer het aantal in te voegen tabelcellen. Sleep om de grootte aan te passen.
   −
<div style="color:#990000;font-weight:bold;margin-bottom:-5px;">H. Text Editor</div>
+
<div style="color:#990000;font-weight:bold;margin-bottom:-5px;">H. Teksteditor</div>
# Format text - Common options for formatting text.
+
# Tekst opmaken - Algemene opties voor het opmaken van tekst.
# Immersive Reader - Launch the Immersive Reader to read text.
+
# Meeslepende lezer - Start de meeslepende lezer om tekst te lezen.
# Text-to-speech - Read the selected text using the system voice.
+
# Tekst-naar-spraak - Lees de geselecteerde tekst met behulp van de systeemstem.
# Text-to-speech options - Configure the text-to-speech feature.
+
# Opties Tekst naar spraak - Configureer de functie Tekst naar spraak.
 
<br>&nbsp;
 
<br>&nbsp;
 
<br>&nbsp;
 
<br>&nbsp;
DutchOffice
1,003

edits