Changes

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
Line 1: Line 1:  
__NOTOC__
 
__NOTOC__
<div class="DesktopOnly"><div class="RedButtonOuter" style="text-align:center;vertical-align:center;width:98%;height:auto;background-color:#247BEF">
  −
[https://myviewboard.com/signup <span class="RedButtonInner DloadLink" title="Đăng ký sử dụng Gói Cao Cấp miễn phí"><u>Sử dụng các tính năng miễn phí của Gói myViewBoard Cao Cấp đến hết ngày 30/09/2022.</u><br>Để nhận được ưu đãi 1 năm miễn phí này, '''Hãy đăng ký tài khoản tại myViewBoard.com trước ngày 30/09/2021'''</span>]</div></div>
   
{{Landing_page
 
{{Landing_page
 
|1=<big>'''[[MyViewBoard Ecosystem|Hệ sinh thái myViewBoard]]'''</big><br>Kết nối, giao tiếp và tương tác với myViewBoard - hệ sinh thái cho không gian kỹ thuật số.
 
|1=<big>'''[[MyViewBoard Ecosystem|Hệ sinh thái myViewBoard]]'''</big><br>Kết nối, giao tiếp và tương tác với myViewBoard - hệ sinh thái cho không gian kỹ thuật số.
Line 78: Line 76:  
<div id="carousel-autoplay" style="width:98%;position:relative;">
 
<div id="carousel-autoplay" style="width:98%;position:relative;">
 
<gallery heights="140px" widths="200px">
 
<gallery heights="140px" widths="200px">
August_blog.png|'''[https://myviewboard.com/blog/whats-new/whats-new-august-2021/ Thông tin bản cập nhật myViewBoard tháng 8/2021]'''
   
How-to-Get-the-Most-out-of-Hybrid-Learning-770x515.png|'''[https://myviewboard.com/blog/education/how-to-get-the-most-out-of-hybrid-learning/ Làm thế nào để khai thác tối đa hiệu quả của phương pháp học tập kết hợp]'''
 
How-to-Get-the-Most-out-of-Hybrid-Learning-770x515.png|'''[https://myviewboard.com/blog/education/how-to-get-the-most-out-of-hybrid-learning/ Làm thế nào để khai thác tối đa hiệu quả của phương pháp học tập kết hợp]'''
 
LB0146_V.4-696x463.jpg|'''[https://www.viewsonic.com/library/education/how-to-maintain-student-engagement-during-distance-learning/ Làm thế nào để duy trì sự tập trung của sinh viên trong các lớp học trực tuyến]'''
 
LB0146_V.4-696x463.jpg|'''[https://www.viewsonic.com/library/education/how-to-maintain-student-engagement-during-distance-learning/ Làm thế nào để duy trì sự tập trung của sinh viên trong các lớp học trực tuyến]'''
Line 90: Line 87:  
<div class="MobileOnly">
 
<div class="MobileOnly">
 
<div><ul>  
 
<div><ul>  
<li style="display: inline-block;width:200px;vertical-align: top;"> [[File:August_blog.png|200px|border|link=https://myviewboard.com/blog/whats-new/whats-new-august-2021/]]<br>'''''[https://myviewboard.com/blog/whats-new/whats-new-august-2021/ Thông tin bản cập nhật myViewBoard tháng 8/2021]'''''</li>
   
<li style="display: inline-block;width:200px;vertical-align: top;"> [[File:How-to-Get-the-Most-out-of-Hybrid-Learning-770x515.png|200px|border|link=https://myviewboard.com/blog/education/how-to-get-the-most-out-of-hybrid-learning/]]<br>'''''[https://myviewboard.com/blog/education/how-to-get-the-most-out-of-hybrid-learning/ Làm thế nào để khai thác tối đa hiệu quả của phương pháp học tập kết hợp]''''' </li>
 
<li style="display: inline-block;width:200px;vertical-align: top;"> [[File:How-to-Get-the-Most-out-of-Hybrid-Learning-770x515.png|200px|border|link=https://myviewboard.com/blog/education/how-to-get-the-most-out-of-hybrid-learning/]]<br>'''''[https://myviewboard.com/blog/education/how-to-get-the-most-out-of-hybrid-learning/ Làm thế nào để khai thác tối đa hiệu quả của phương pháp học tập kết hợp]''''' </li>
 
<li style="display: inline-block;width:200px;vertical-align: top;"> [[File:LB0146_V.4-696x463.jpg|200px|border|link=https://www.viewsonic.com/library/education/how-to-maintain-student-engagement-during-distance-learning/]]<br>'''''[https://www.viewsonic.com/library/education/how-to-maintain-student-engagement-during-distance-learning/ Làm thế nào để duy trì sự tập trung của sinh viên trong các lớp học trực tuyến]'''''</li>
 
<li style="display: inline-block;width:200px;vertical-align: top;"> [[File:LB0146_V.4-696x463.jpg|200px|border|link=https://www.viewsonic.com/library/education/how-to-maintain-student-engagement-during-distance-learning/]]<br>'''''[https://www.viewsonic.com/library/education/how-to-maintain-student-engagement-during-distance-learning/ Làm thế nào để duy trì sự tập trung của sinh viên trong các lớp học trực tuyến]'''''</li>
Approvers, DutchOffice, FranceOffice, GermanOffice, Image-reviewer, JapanOffice, RussiaOffice, SpanishOffice, TaiwanOffice, TurkeyOffice, VietnamOffice, Bureaucrats, Interface administrators, Administrators, Upload Wizard campaign editors
6,593

edits

Navigation menu