Changes

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
Line 1: Line 1:  
Để sử dụng các tính năng của phần mềm giáo dục {{mVB}}, người dùng cần tạo tài khoản {{mVB}} miễn phí tại http://www.myviewboard.com. </br> Đăng ký bằng tài khoản Google, Microsoft, Apple hoặc bằng địa chỉ email.  
 
Để sử dụng các tính năng của phần mềm giáo dục {{mVB}}, người dùng cần tạo tài khoản {{mVB}} miễn phí tại http://www.myviewboard.com. </br> Đăng ký bằng tài khoản Google, Microsoft, Apple hoặc bằng địa chỉ email.  
   −
Lợi ích khi sử dụng tài khoản {{mVB}}:
+
Quyền lợi khi sử dụng tài khoản {{mVB}}:
    
* Tạo các phiên lớp học ảo [[vi:Classroom]].
 
* Tạo các phiên lớp học ảo [[vi:Classroom]].
Line 8: Line 8:  
* Sử dụng tất cả các tính năng của Whiteboard và các phần mềm khác nằm trong hệ sinh thái {{mVB}}.
 
* Sử dụng tất cả các tính năng của Whiteboard và các phần mềm khác nằm trong hệ sinh thái {{mVB}}.
   −
{{#lst:myViewBoard.com|SignUpMVBw}}
+
{{#lst:vi:myViewBoard.com|SignUpMVBw}}
    
<gallery widths="475px" heights="280px">
 
<gallery widths="475px" heights="280px">
VietnamOffice
573

edits

Navigation menu