Changes

Jump to navigation Jump to search
m
Text replacement - "Shape/Line" to "Shape_Line"
Line 13: Line 13:  
: - Thay đổi hình nền chào đón người dùng mới thành hình nền tích hợp hướng dẫn sử dụng.
 
: - Thay đổi hình nền chào đón người dùng mới thành hình nền tích hợp hướng dẫn sử dụng.
 
[[File:Background_guide.png|350px]]
 
[[File:Background_guide.png|350px]]
: - Lưu tất cả các câu trả lời "[[Magic_Box/Pop_Quiz|Trắc Nghiệm]]" [[File:I-pop-quiz.svg|25px|link=]] của mỗi học sinh bằng cách thêm số vào tên tệp tin để phân biệt.
+
: - Lưu tất cả các câu trả lời "[[Magic_Box_Pop_Quiz|Trắc Nghiệm]]" [[File:I-pop-quiz.svg|25px|link=]] của mỗi học sinh bằng cách thêm số vào tên tệp tin để phân biệt.
 
'''Tối Ưu'''
 
'''Tối Ưu'''
 
: - Học sinh có thể xem kết quả "[[Polls_Quiz|Bốc Thăm Ngẫu Nhiên]]" [[File:Lucky Draw EDU.png|25px|link=]] trong [[MyViewBoard_Companion_App|Ứng dụng Companion]] [[File:Icon companion.svg|25px|link=]].
 
: - Học sinh có thể xem kết quả "[[Polls_Quiz|Bốc Thăm Ngẫu Nhiên]]" [[File:Lucky Draw EDU.png|25px|link=]] trong [[MyViewBoard_Companion_App|Ứng dụng Companion]] [[File:Icon companion.svg|25px|link=]].
Line 26: Line 26:  
: - [[Live_captions|Phụ đề trực tiếp]] [[File:Live-captions-on.svg|25px|link=]] sẽ tự động biến mất sau khi kết thúc 5 giây.
 
: - [[Live_captions|Phụ đề trực tiếp]] [[File:Live-captions-on.svg|25px|link=]] sẽ tự động biến mất sau khi kết thúc 5 giây.
 
: - Cổng SSO mở trong trình duyệt mặc định của thiết bị.
 
: - Cổng SSO mở trong trình duyệt mặc định của thiết bị.
: - Phiên [[Magic_Box/Pop_Quiz|Trắc nghiệm]] [[File:I-pop-quiz.svg|25px|link=]] được lưu vào thư mục với tên mặc định dưới dạng ngày và giờ hiện tại.
+
: - Phiên [[Magic_Box_Pop_Quiz|Trắc nghiệm]] [[File:I-pop-quiz.svg|25px|link=]] được lưu vào thư mục với tên mặc định dưới dạng ngày và giờ hiện tại.
 
: - Thay đổi quy trình kích hoạt mới. Người dùng sẽ kích hoạt từ trang chủ trong phần mềm thay vì kích hoạt trong quá trình cài đặt.
 
: - Thay đổi quy trình kích hoạt mới. Người dùng sẽ kích hoạt từ trang chủ trong phần mềm thay vì kích hoạt trong quá trình cài đặt.
 
: - Thay đổi phương thức cài đặt nâng cao giúp quản trị viên dễ dàng nâng cấp phần mềm qua OTA.
 
: - Thay đổi phương thức cài đặt nâng cao giúp quản trị viên dễ dàng nâng cấp phần mềm qua OTA.
Line 68: Line 68:  
: - The "Cast Out" feature now captures and sends the system audio.
 
: - The "Cast Out" feature now captures and sends the system audio.
 
: - Added support for Spanish in [[Live_captions|Live Caption]] [[File:Live-captions-on.svg|25px|link=]].
 
: - Added support for Spanish in [[Live_captions|Live Caption]] [[File:Live-captions-on.svg|25px|link=]].
: - Host can start a new [[Magic_Box/Throw|Throw]] [[File:I-magic-box-throwtool.svg|25px|link=]] session by tapping the reload button on the Throw menu in the Magic Box.
+
: - Host can start a new [[es:Magic_Box_Throw|Throw]] [[File:I-magic-box-throwtool.svg|25px|link=]] session by tapping the reload button on the Throw menu in the Magic Box.
 
: - Host can reset an answered question in [[Polls_Quiz|Poll/Quiz]]  [[File:I-poll-quiz.svg|25px|link=]] .
 
: - Host can reset an answered question in [[Polls_Quiz|Poll/Quiz]]  [[File:I-poll-quiz.svg|25px|link=]] .
 
: - Host can show his/her myViewBoard portal QR code within the "Poll/Quiz" menu.
 
: - Host can show his/her myViewBoard portal QR code within the "Poll/Quiz" menu.
Line 84: Line 84:  
: - [[Live_captions|Live Caption]] [[File:Live-captions-on.svg|25px|link=]] shows on the screen where the app is located.
 
: - [[Live_captions|Live Caption]] [[File:Live-captions-on.svg|25px|link=]] shows on the screen where the app is located.
 
: - When opening a [[Cloud_Integration|cloud drive]], Whiteboard now opens to the last location accessed during the previous session.
 
: - When opening a [[Cloud_Integration|cloud drive]], Whiteboard now opens to the last location accessed during the previous session.
: - Users can go to the next or previous student's answer directly by tapping the next or previous button inside the [[Magic_Box/Pop_Quiz|Pop Quiz]] [[File:I-pop-quiz.svg|25px|link=]] menu.
+
: - Users can go to the next or previous student's answer directly by tapping the next or previous button inside the [[Magic_Box_Pop_Quiz|Pop Quiz]] [[File:I-pop-quiz.svg|25px|link=]] menu.
 
: - When inserting a hyperlink on images captured using the screenshot feature of the [[Embed_browser|embed browser]], Whiteboard autofills the URL field with the URL of the captured webpage.
 
: - When inserting a hyperlink on images captured using the screenshot feature of the [[Embed_browser|embed browser]], Whiteboard autofills the URL field with the URL of the captured webpage.
   Line 103: Line 103:     
'''Tối Ưu'''
 
'''Tối Ưu'''
: - Result page interface of [[Magic_Box/Pop_Quiz|Poll/Quiz]] [[File:I-pop-quiz.svg|25px|link=]] has been enhanced.
+
: - Result page interface of [[Magic_Box_Pop_Quiz|Poll/Quiz]] [[File:I-pop-quiz.svg|25px|link=]] has been enhanced.
 
: - Option to edit the length displayed on a polygon.
 
: - Option to edit the length displayed on a polygon.
 
: - Improved toggle behavior of bullet points in the text editor.
 
: - Improved toggle behavior of bullet points in the text editor.
Line 131: Line 131:     
'''Tối Ưu'''
 
'''Tối Ưu'''
: - Option to show or hide the question panel of the [[Magic_Box/Pop_Quiz|Pop Quiz]] menu [[File:I-pop-quiz.svg|25px|link=]].
+
: - Option to show or hide the question panel of the [[Magic_Box_Pop_Quiz|Pop Quiz]] menu [[File:I-pop-quiz.svg|25px|link=]].
: - Option to show or hide all answers in the [[Magic_Box/Pop_Quiz|Pop Quiz]] menu.
+
: - Option to show or hide all answers in the [[Magic_Box_Pop_Quiz|Pop Quiz]] menu.
: - Added a quick color selection section for pens, except [[Shape/Line|Shape]] [[File:I-shape-pen-bird.svg|25px|link=]] and [[Pen/Magic_Line_Pen|Magic Line]] [[File:I-magic-pen-line-red-white.svg|25px|link=]] pens.
+
: - Added a quick color selection section for pens, except [[Shape_Line|Shape]] [[File:I-shape-pen-bird.svg|25px|link=]] and [[Pen_Magic_Line_Pen|Magic Line]] [[File:I-magic-pen-line-red-white.svg|25px|link=]] pens.
: - Added quick selection sections for [[Shape/Line|shapes, 3D shapes, and lines]].
+
: - Added quick selection sections for [[Shape_Line|shapes, 3D shapes, and lines]].
    
==Bản cập nhật của Q1/Q2 2020==
 
==Bản cập nhật của Q1/Q2 2020==
Line 148: Line 148:     
'''Tối Ưu'''
 
'''Tối Ưu'''
: - Added host portal QRcode on [[Magic_Box/Pop_Quiz|Poll/Quiz]] [[File:I-pop-quiz.svg|25px|link=]] main menu.
+
: - Added host portal QRcode on [[Magic_Box_Pop_Quiz|Poll/Quiz]] [[File:I-pop-quiz.svg|25px|link=]] main menu.
 
: - User is able to hide or show the toolbar of a document camera menu.
 
: - User is able to hide or show the toolbar of a document camera menu.
   Line 181: Line 181:     
'''Tối Ưu'''
 
'''Tối Ưu'''
: - When drawing [[Shape/Line|shapes or lines]], font sizes for length and angle measurements have been increased to provide better readability.
+
: - When drawing [[Shape_Line|shapes or lines]], font sizes for length and angle measurements have been increased to provide better readability.
 
: - Added new hotkey {{Key press|Ctrl|R}} to open the [[Screen_Capture|screen recorder]].
 
: - Added new hotkey {{Key press|Ctrl|R}} to open the [[Screen_Capture|screen recorder]].
 
: - When saving a selected multimedia resource locally, Whiteboard automatically saves the file to the “Videos”, “Music” or “Pictures” folder (depending on the file type) using an auto-generated file name.
 
: - When saving a selected multimedia resource locally, Whiteboard automatically saves the file to the “Videos”, “Music” or “Pictures” folder (depending on the file type) using an auto-generated file name.
Line 189: Line 189:  
'''Tính Năng Mới'''
 
'''Tính Năng Mới'''
 
: - Hỗ trợ thêm ngôn ngữ Kannada và Hindi (Ấn Độ).
 
: - Hỗ trợ thêm ngôn ngữ Kannada và Hindi (Ấn Độ).
: - Hỗ trợ [[Magic_Box/Throw|"Gửi tệp tin thuyết trình"]] [[file:I-magic-box-throwtool.svg|25px|link=]] với các định dạng .pptx, .pdf và hình ảnh.
+
: - Hỗ trợ [[es:Magic_Box_Throw|"Gửi tệp tin thuyết trình"]] [[file:I-magic-box-throwtool.svg|25px|link=]] với các định dạng .pptx, .pdf và hình ảnh.
    
'''Chỉnh Sửa'''
 
'''Chỉnh Sửa'''
Line 209: Line 209:  
: - Saving a .vboard file no longer clears the undo and redo history.
 
: - Saving a .vboard file no longer clears the undo and redo history.
 
: - Updated the outline color of selected objects to orange.
 
: - Updated the outline color of selected objects to orange.
: - Aspect ratio of [[Magic_Box/Pop_Quiz|PopQuiz]] [[File:I-pop-quiz.svg|25px|link=]] answer images are now preserved and will not be stretched.
+
: - Aspect ratio of [[Magic_Box_Pop_Quiz|PopQuiz]] [[File:I-pop-quiz.svg|25px|link=]] answer images are now preserved and will not be stretched.
    
'''Tối Ưu'''
 
'''Tối Ưu'''
Line 228: Line 228:     
'''Tối Ưu'''
 
'''Tối Ưu'''
: - Added "question canvas" on the [[Magic_Box/Pop_Quiz|Pop Quiz]] menu [[File:I-pop-quiz.svg|25px|link=]]. When saving a Pop Quiz session, the question is also saved.
+
: - Added "question canvas" on the [[Magic_Box_Pop_Quiz|Pop Quiz]] menu [[File:I-pop-quiz.svg|25px|link=]]. When saving a Pop Quiz session, the question is also saved.
 
: - Improved palm eraser detection with multi-touch.
 
: - Improved palm eraser detection with multi-touch.
 
: - New hotkey {{Key press|Ctrl|Drag}} to replicate an object.
 
: - New hotkey {{Key press|Ctrl|Drag}} to replicate an object.
Line 247: Line 247:  
: - Users are required to sign before using [[Magic_Box/YouTube|YouTube search]], [[Magic_Box_Image_Search|image search]] and [[Text/Handwriting#Immersive Reader|Immersive Reader]].
 
: - Users are required to sign before using [[Magic_Box/YouTube|YouTube search]], [[Magic_Box_Image_Search|image search]] and [[Text/Handwriting#Immersive Reader|Immersive Reader]].
 
: - [[Page]] management UI has been redesigned based on PowerPoint's slide management layout.
 
: - [[Page]] management UI has been redesigned based on PowerPoint's slide management layout.
: - Option to save the current [[Magic_Box/Pop_Quiz|Pop Quiz]] session in a  folder of a local or cloud drive.
+
: - Option to save the current [[Magic_Box_Pop_Quiz|Pop Quiz]] session in a  folder of a local or cloud drive.
 
: - Hotkeys have been remapped. Review the complete list of hotkeys at https://wiki.myviewboard.com/Keyboard_Shortcuts
 
: - Hotkeys have been remapped. Review the complete list of hotkeys at https://wiki.myviewboard.com/Keyboard_Shortcuts
 
: - The UX of the text editor has been reworked.
 
: - The UX of the text editor has been reworked.
Line 307: Line 307:     
'''Chỉnh Sửa'''
 
'''Chỉnh Sửa'''
: - Cập nhật hình ảnh và các tùy chọn có sẵn cho [[Magic_Box_Sticky_Notes|stickers]] and [[Pen/Magic_Line_Pen|magic line pen]].  
+
: - Cập nhật hình ảnh và các tùy chọn có sẵn cho [[Magic_Box_Sticky_Notes|stickers]] and [[Pen_Magic_Line_Pen|magic line pen]].  
    
'''Tối Ưu'''
 
'''Tối Ưu'''
Line 339: Line 339:  
'''Tính Năng Mới'''
 
'''Tính Năng Mới'''
 
: - Use the [[Magic Box]] tool to import .flipchart files.
 
: - Use the [[Magic Box]] tool to import .flipchart files.
: - Use the Fill color tool located in the 2D shape menu for [[Shape/Line|2D shapes, 3D shapes]] and [[Pen/AI_Pen|AI pen]] objects.
+
: - Use the Fill color tool located in the 2D shape menu for [[Shape_Line|2D shapes, 3D shapes]] and [[Pen/AI_Pen|AI pen]] objects.
 
: - Assign a local default background color in <span class="kbd" style="color:#9A0000;padding:5px;">{{FA|fa fa-universal-access}} [[FollowMe AI]]</span>. After signing in, if no default background image was assigned, the local default background color is applied.
 
: - Assign a local default background color in <span class="kbd" style="color:#9A0000;padding:5px;">{{FA|fa fa-universal-access}} [[FollowMe AI]]</span>. After signing in, if no default background image was assigned, the local default background color is applied.
  
Approvers, DutchOffice, FranceOffice, GermanOffice, Image-reviewer, JapanOffice, RussiaOffice, SpanishOffice, TaiwanOffice, TurkeyOffice, VietnamOffice, Bureaucrats, Interface administrators, Administrators, Upload Wizard campaign editors
2,448

edits

Navigation menu