Changes

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
Line 24: Line 24:  
|-
 
|-
 
|{{Key press|SPACE}}
 
|{{Key press|SPACE}}
|'''[[Selection]]'''  
+
|'''[[nl:Selection|Selectie]]'''  
 
|-
 
|-
 
|{{Key press|S}}
 
|{{Key press|S}}
|[[Shape/Line|'''Shape/Line''']] <br> Double press to open Shape/Line submenu
+
|[[nl:Shape/Line|'''Vormen en lijnen''']] <br> Dubbelklik om het submenu Vorm / Lijn te openen
 
|-
 
|-
 
|{{Key press|T}}
 
|{{Key press|T}}
|[[Text/Handwriting|'''Text Editor''']] <br> Double press to switch to [[Text/Handwriting#Handwriting Support|handwriting mode]]
+
|[[nl:Text/Handwriting|'''Tekst bewerker''']] <br> Dubbelklik om over te schakelen naar [[nl:Text/Handwriting#Handwriting Support|handschrift modus]]
 
|-
 
|-
 
|{{Key press|H}}
 
|{{Key press|H}}
|[[Infinite_Canvas|'''Infinite Canvas''']] <br> Press to drag the canvas, press twice for canvas overview.
+
|[[nl:Infinite_Canvas|'''Oneindig Canvas''']] <br> Druk hier om het canvas te slepen, druk twee keer voor een canvasoverzicht.
 
|-
 
|-
 
|{{Key press|E}}
 
|{{Key press|E}}
|'''[[Eraser]]''' <br> Double press to open eraser submenu for extra options
+
|'''[[nl:Eraser|De Gum]]''' <br> Dubbelklik om het gum-submenu te openen voor extra opties
 
|-
 
|-
 
|{{Key press|Home}}
 
|{{Key press|Home}}
|Goto the first page (if the canvas contains multiple pages)
+
|Ga naar de eerste pagina (als het canvas meerdere pagina's bevat)
 
|-
 
|-
 
|{{Key press|End}}
 
|{{Key press|End}}
|Goto the last page (if the canvas contains multiple pages)
+
|Ga naar de laatste pagina (als het canvas meerdere pagina's bevat)
 
|-
 
|-
 
|{{Key press|Page Down}}
 
|{{Key press|Page Down}}
|Goto the [[Next_Page|next page]] (if the canvas contains multiple pages)
+
|Ga naar de [[nl:Next_Page|volgende pagina]] (als het canvas meerdere pagina's bevat)
 
|-
 
|-
 
|{{Key press|Page Up}}
 
|{{Key press|Page Up}}
|Goto the [[Previous_Page|previous page]] (if the canvas contains multiple pages)
+
|Ga naar de [[nl:Previous_Page|vorige pagina]] (als het canvas meerdere pagina's bevat)
 
|-
 
|-
 
|{{Key press|ESC}}
 
|{{Key press|ESC}}
|Cancel selected objects
+
|Annuleer geselecteerde objecten
 
|-
 
|-
 
|{{Key press|CTRL|A}}
 
|{{Key press|CTRL|A}}
|Select all objects
+
|Selecteer alle objecten
 
|-
 
|-
 
|{{Key press|CTRL|C}}
 
|{{Key press|CTRL|C}}
|Copy object
+
|Kopieer object
 
|-
 
|-
 
|{{Key press|CTRL|D}}
 
|{{Key press|CTRL|D}}
|Duplicate object
+
|Dupliceer object
 
|-
 
|-
 
|{{Key press|CTRL|V}}
 
|{{Key press|CTRL|V}}
|Paste object
+
|Plak object
 
|-
 
|-
 
|{{Key press|CTRL|X}}
 
|{{Key press|CTRL|X}}
|Cut object
+
|Knip object
 
|-
 
|-
 
|{{Key press|CTRL|Y}}
 
|{{Key press|CTRL|Y}}
|'''[[Redo]]''' <br> A keyboard shortcut reapplies an action that was previously undone.
+
|'''[[nl:Redo]]''' <br> Een sneltoets die een actie opnieuw toepast die eerder ongedaan was gemaakt.
 
|-
 
|-
 
|{{Key press|CTRL|Z}}
 
|{{Key press|CTRL|Z}}
|'''[[Undo]]''' <br> A keyboard shortcut reverses the last action taken.
+
|'''[[nl:Undo]]''' <br> Een sneltoets die de laatst uitgevoerde actie ongedaan maakt.
 
|-
 
|-
 
|{{Key press|CTRL|O}}
 
|{{Key press|CTRL|O}}
|Open File <br> Whiteboard for Windows prompts the user to save a current canvas before opening a file.
+
|Open Bestand <br> Whiteboard voor Windows vraagt de gebruiker om een huidig canvas op te slaan voordat een bestand wordt geopend.
 
|-
 
|-
 
|{{Key press|CTRL|S}}
 
|{{Key press|CTRL|S}}
|Save File
+
|Bestand opslaan
 
|-
 
|-
 
|{{Key press|CTRL|N}}
 
|{{Key press|CTRL|N}}
|New File <br> Whiteboard for Windows prompts the user to save a current canvas before creating a new file.
+
|Nieuw Bestand <br> Whiteboard voor Windows vraagt de gebruiker om een huidig canvas op te slaan voordat een nieuw bestand wordt gemaakt.
 
|-
 
|-
 
|{{Key press|CTRL|P}}
 
|{{Key press|CTRL|P}}
Line 87: Line 87:  
|-
 
|-
 
|{{Key press|CTRL|R}}
 
|{{Key press|CTRL|R}}
|Open the [[Screen_Capture#Recording the Screen|screen recorder]]
+
|Open de [[nl:Screen_Capture#Recording the Screen|screen recorder]]
 
|-
 
|-
 
|{{Key press|CTRL|DRAG}}
 
|{{Key press|CTRL|DRAG}}
|Duplicate an object
+
|Dupliceer een object
 
|-
 
|-
 
|{{Key press|CTRL|SHIFT|D}}
 
|{{Key press|CTRL|SHIFT|D}}
|Duplicate page <br> The new page is created next to the currently selected page. Press ''Next page'' to go to the duplicated page.
+
|Dupliceer pagina <br> De nieuwe pagina wordt gemaakt naast de momenteel geselecteerde pagina. Druk op ''Volgende pagina'' om naar de gedupliceerde pagina te gaan.
 
|-
 
|-
 
|{{Key press|CTRL|SHIFT|N}}
 
|{{Key press|CTRL|SHIFT|N}}
|[[Page|'''New page''']]
+
|[[nl:Page|'''Nieuwe pagina''']]
 
|-
 
|-
 
|{{Key press|Fn|F1}}
 
|{{Key press|Fn|F1}}
Line 102: Line 102:  
|-
 
|-
 
|{{Key press|Fn|F2}}
 
|{{Key press|Fn|F2}}
|Open [[Embed_browser|'''embeded browser''']]
+
|Open de [[nl:Embed_browser|'''ingebouwde browser''']]
 
|-
 
|-
 
|{{Key press|Fn|F11}}
 
|{{Key press|Fn|F11}}
|[[Presentation_Mode|'''Presentation mode''']]
+
|[[nl:Presentation_Mode|'''Presentatie modus''']]
 
|-
 
|-
 
|{{Key press|Fn|F12}}
 
|{{Key press|Fn|F12}}
|[[Windows_Toggle_Button|'''Toggle desktop mode''']]
+
|[[nl:Windows_Toggle_Button|'''Schakel de bureaubladmodus in''']]
 
|-
 
|-
 
|{{Key press|Del}}
 
|{{Key press|Del}}
|Delete object  
+
|Verwijder object  
 
|-
 
|-
 
|{{Key press|Up}} / {{Key press|Down}} / {{Key press|Left}} / {{Key press|Right}}
 
|{{Key press|Up}} / {{Key press|Down}} / {{Key press|Left}} / {{Key press|Right}}
|Move object
+
|Verplaats object
 
|-
 
|-
 
|{{Key press|CTRL|0}}
 
|{{Key press|CTRL|0}}
|Open [[Screen_Capture|'''Screen Capture''']] submenu
+
|Open het [[nl:Screen_Capture|'''Schermopname''']] submenu
 
|-
 
|-
 
|{{Key press|CTRL|1}}
 
|{{Key press|CTRL|1}}
|Open [[File_Management|'''File Management''']] submenu
+
|Open het [[nl:File_Management|'''Bestandsbeheer''']] submenu
 
|-
 
|-
 
|{{Key press|CTRL|2}}
 
|{{Key press|CTRL|2}}
|Open [[Magic_Box|'''Magic Box''']] submenu
+
|Open het [[nl:Magic_Box|'''Magic Box''']] submenu
 
|-
 
|-
 
|{{Key press|CTRL|3}}
 
|{{Key press|CTRL|3}}
|[[Infinite_Canvas|'''Infinite Canvas''']]
+
|[[nl:Infinite_Canvas|'''Oneindig canvas''']]
 
|-
 
|-
 
|{{Key press|CTRL|4}}
 
|{{Key press|CTRL|4}}
|'''[[Selection]]'''
+
|'''[[nl:Selection|Selectie]]'''
 
|-
 
|-
 
|{{Key press|CTRL|5}}
 
|{{Key press|CTRL|5}}
|'''[[Pen]]'''
+
|'''[[nl:Pen]]'''
 
|-
 
|-
 
|{{Key press|CTRL|6}}
 
|{{Key press|CTRL|6}}
|'''[[Eraser]]'''
+
|'''[[nl:Eraser|De Gum]]'''
 
|-
 
|-
 
|{{Key press|CTRL|7}}
 
|{{Key press|CTRL|7}}
|[[Shape/Line|'''Shapes and Lines''']]
+
|[[nl:Shape/Line|'''Vormen en lijnen''']]
 
|-
 
|-
 
|{{Key press|CTRL|8}}
 
|{{Key press|CTRL|8}}
|[[Text/Handwriting|'''Text Editor''']]
+
|[[nl:Text/Handwriting|'''Teksteditor''']]
 
|-
 
|-
 
|{{Key press|CTRL|9}}
 
|{{Key press|CTRL|9}}
|[[Page|'''Page Manager''']]
+
|[[nl:Page|'''Pagina Manager''']]
 
|}
 
|}
      −
==Embed browser hotkeys==
+
==Sneltoetsen voor de browser insluiten==
    
{| class="wikitable WikiMat"
 
{| class="wikitable WikiMat"
DutchOffice
1,003

edits

Navigation menu