Changes

Jump to navigation Jump to search
Created page with "“In de hightech en steeds veranderende wereld van vandaag wordt het steeds duidelijker dat studenten kritisch moeten kunnen denken en complexe en slecht gedefinieerde proble..."
“In de hightech en steeds veranderende wereld van vandaag wordt het steeds duidelijker dat studenten kritisch moeten kunnen denken en complexe en slecht gedefinieerde problemen moeten oplossen om echt te gedijen in de omgeving waar ze naar verwachting op een dag zullen leven en werk."

~ Schön, 1987; Ventura, Lai en DiCerbo, 2017.

Een benadering om studenten beter te maken bij het oplossen van problemen en het uiten van oplossingen is het aanleren van computationeel denken. Door de basisprincipes van coderen te begrijpen, kunnen studenten een waardering ontwikkelen voor hoe dingen werken.

Deze originele myViewboard-inhoud is gebaseerd op het vervoer van patiënten naar het ziekenhuis. Dit geeft studenten de mogelijkheid om oplossingen te formuleren met behulp van een real-world probleem.

<div class="RedButtonOuter" style="text-align:center">

[https://myviewboard.com/uploads/myViewBoard%20Original%20Content/9fdb925f-2c81-461f-9b37-e3dcb1bf414e/coding%20ambulance_EN.vboard <span class="RedButtonInner" title=".vBoard Download">'''.vBoard Download'''</span>]

</div>


== Instructies ==

Leg de code "blokken" zo neer dat het volgen van de instructies de ambulance naar het ziekenhuis zal verplaatsen.


== Gerelateerde media ==

{{#evt:service=youtube|id=Up7y7UqC4gE}}
<div id="rod-original-content">&nbsp; &nbsp; </div>
{{DISPLAYTITLE:Coding Ambulance}}


<seo metak="myviewboard" ogtitle="Coding Ambulance" ogimage="wiki.myviewboard.com/images/f/fe/Logo-filled.png" ogdescr="“In today's high-tech and ever-changing world, it is increasingly clear that students need to be able to think critically and resolve complex and ill-defined problems in order to truly thrive in the environment where they are one day expected to live and work.” " />

[[Category:Original Content]]
DutchOffice
1,003

edits

Navigation menu