Changes

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
Line 218: Line 218:       −
{{YouTube-box|idTqjlLOwlg|myViewBoard™ Your Digital Whiteboard}}
+
{{YouTube-box|idTqjlLOwlg|myViewBoard™ Bảng trắng kỹ thuật số của bạn}}
{{YouTube-box|Lv-CuU6OaG4|See what's new in myViewBoard}}
+
{{YouTube-box|Lv-CuU6OaG4|Bản tin cập nhật myViewBoard}}
 
{{BR}}
 
{{BR}}
   Line 230: Line 230:  
<div style="display:inline-block;border:none 0px #fff;padding:1-px;margin:10px;vertical-align:top;width:300px;">
 
<div style="display:inline-block;border:none 0px #fff;padding:1-px;margin:10px;vertical-align:top;width:300px;">
 
<span class="iconify icon:mdi:shield-account-outline icon-inline:false" style="font-size:40px;"></span> <br/><b>Chính sách và bảo mật</b>
 
<span class="iconify icon:mdi:shield-account-outline icon-inline:false" style="font-size:40px;"></span> <br/><b>Chính sách và bảo mật</b>
<p>myViewBoard luôn đề cao tính bảo mật lên hàng đầu --- và chỉ sử dụng các kết nối an toàn để truy cập.</p> <br/>
+
<p>myViewBoard luôn đề cao tính bảo mật lên hàng đầu và chỉ sử dụng các kết nối an toàn để truy cập.</p> <br/>
 
* [https://myviewboard.com/education/security Tổng quan về bảo mật - Giáo dục]
 
* [https://myviewboard.com/education/security Tổng quan về bảo mật - Giáo dục]
 
* [https://myviewboard.com/business/security Tổng quan về bảo mật - Doanh nghiệp]
 
* [https://myviewboard.com/business/security Tổng quan về bảo mật - Doanh nghiệp]
Line 253: Line 253:  
<p>Theo dõi chúng tôi trên các trang mạng xã hội để được cập nhật các thông tin mới nhất về myViewBoard.</p> <br/>
 
<p>Theo dõi chúng tôi trên các trang mạng xã hội để được cập nhật các thông tin mới nhất về myViewBoard.</p> <br/>
 
* [https://www.facebook.com/myViewBoard/ facebook.com/myViewBoard]
 
* [https://www.facebook.com/myViewBoard/ facebook.com/myViewBoard]
 +
* [https://www.facebook.com/groups/myviewboard/ Cộng đồng myViewBoard Việt Nam]
 
* [https://twitter.com/myviewboard twitter.com/myviewboard]
 
* [https://twitter.com/myviewboard twitter.com/myviewboard]
 
* [https://www.linkedin.com/showcase/myviewboard/ linkedin.com/showcase/myviewboard]
 
* [https://www.linkedin.com/showcase/myviewboard/ linkedin.com/showcase/myviewboard]
Line 272: Line 273:  
}}
 
}}
 
</div><div id="TitleChanger"></div>
 
</div><div id="TitleChanger"></div>
<seo metak="Cách sử dụng myViewBoard" ogtitle="Chào mừng đến với myViewBoard" ogimage="wiki.myviewboard.com/images/f/fe/Logo-filled.png" ogdescr="myViewboard là một hệ sinh thái mà giáo viên có thể tự tạo bảng trắng kỹ thuật số cá nhân và sử dụng lưu trữ đám mây để lưu lại dữ liệu . Giáo viên có thể tạo, xem và thuyết trình các bài giảng mọi lúc mọi nơi, sử dụng một trong các giải pháp phần mềm myViewBoard có sẵn." google-site-verification="mSylJ7gBm2KLU0ngfT57MN3HGzarZbrOrDGuw94omKw" />
+
<seo metak="Hướng dẫn sử dụng myViewBoard" ogtitle="Chào mừng đến với myViewBoard" ogimage="wiki.myviewboard.com/images/f/fe/Logo-filled.png" ogdescr="myViewboard là một hệ sinh thái mà giáo viên có thể tự tạo bảng trắng kỹ thuật số cá nhân và sử dụng lưu trữ đám mây để lưu lại dữ liệu . Giáo viên có thể tạo, xem và thuyết trình các bài giảng mọi lúc mọi nơi, sử dụng một trong các giải pháp phần mềm myViewBoard có sẵn." google-site-verification="mSylJ7gBm2KLU0ngfT57MN3HGzarZbrOrDGuw94omKw" />
 
</div>
 
</div>
 
{{DISPLAYTITLE: Chào mừng đến với myViewBoard}}
 
{{DISPLAYTITLE: Chào mừng đến với myViewBoard}}
VietnamOffice
551

edits

Navigation menu