Changes

Jump to navigation Jump to search
Line 126: Line 126:  
<br/>
 
<br/>
   −
====Magic Line Pen====
+
====Sihirli Çizgi Kalemi====
   −
The Magic pen page provides options to select a default magic pen that is automatically loaded when starting a new myViewBoard session. myViewBoard provides the following magic pen options:
+
Sihirli kalem sayfası, yeni bir myViewBoard oturumu başlatırken otomatik olarak yüklenen varsayılan sihirli kalemi seçme seçenekleri sunar. myViewBoard aşağıdaki sihirli kalem seçeneklerini sunar:
    
{| class="wikitable mw-datatable"
 
{| class="wikitable mw-datatable"
| Preset magic pens
+
| Önceden ayarlanmış sihirli kalemler
| After account creation, myViewBoard provides several default images which can be set as the default magic pen.
+
| Hesap oluşturulduktan sonra, myViewBoard varsayılan sihirli kalem olarak ayarlanabilen birkaç varsayılan görüntü sağlar.
 
|-
 
|-
| Custom magic pens
+
| Özel sihirli kalemler
| Upload custom images to an integrated cloud account for use as a magic pen option.   
+
| Sihirli kalem seçeneği olarak kullanmak için özel görüntüleri entegre bir bulut hesabına yükleyin.   
 
|}
 
|}
      −
The following options are available to manage the selected magic pens.
+
Seçilen sihirli kalemleri yönetmek için aşağıdaki seçenekler mevcuttur.
    
{| class="wikitable mw-datatable"
 
{| class="wikitable mw-datatable"
| Set Default
+
| Varsayılana ayarla
| Click to set the selected magic pen as the default.
+
| Seçili sihirli kalemi varsayılan olarak ayarlamak için tıklayın.
 
|-
 
|-
| Restore Preset
+
| Ön Ayarı Geri Yükle
| Sets the magic pen to none.
+
| Sihirli kalemi yok olarak ayarlar.
 
|-
 
|-
| Update Files
+
| Dosyaları Güncelle
| Click to open the myViewBoard > magic pen folder on the integrated cloud storage account to upload custom images.  
+
| Özel görüntüleri yüklemek için entegre bulut depolama hesabındaki myViewBoard> sihirli kalem klasörünü açmak için tıklayın.  
 
|}
 
|}
   −
For Magic Line Pens, myViewBoard supports any resolution, but images should at least be 96 x 96 pixels. Images are tiled to fill the space.
+
Magic Line Kalemler için, myViewBoard herhangi bir çözünürlüğü destekler, ancak görüntüler en az 96 x 96 piksel olmalıdır. Görüntüler alanı doldurmak için döşenir.
   −
For more information on uploading custom images, see [[Uploading Custom Images]].
+
Özel görüntüler yükleme hakkında daha fazla bilgi için, bkz. [[Uploading Custom Images|Özel Görüntüler Yükleme]].
    
<br/>
 
<br/>
TurkeyOffice
735

edits

Navigation menu