Changes

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
Line 1: Line 1: −
The FollowMe AI page contains settings that are loaded for every myViewBoard session.
+
FollowMe AI sayfası, her myViewBoard oturumu için yüklenen ayarları içerir.
   −
myViewBoard.com provides the following options to access this page:
+
myViewBoard.com bu sayfaya erişmek için aşağıdaki seçenekleri sunar:
* Click the {{FA|fa fa-universal-access}} icon on the toolbar
+
* Araç çubuğundaki {{FA|fa fa-universal-access}} simgesini tıklayın
* Click your avatar, and select the <span class="kbd" style="padding:5px;">{{FA|fa fa-universal-access}} myViewBoard FollowMe AI</span> icon from the drop down
+
* Avatarınızı tıklayın ve açılır menüden <span class="kbd" style="padding:5px;">{{FA|fa fa-universal-access}} myViewBoard FollowMe AI</span> simgesini seçin
   −
Settings found in the FollowMe AI page are only available on the myViewBoard.com website. myViewBoard programs do not allow settings to be modified when a session is active. Additionally, settings updated in the FollowMe AI page only take effect when signing in to a new myViewBoard session.  
+
FollowMe AI sayfasında bulunan ayarlar yalnızca myViewBoard.com web sitesinde mevcuttur. myViewBoard programları, bir oturum aktifken ayarların değiştirilmesine izin vermez. Ayrıca, FollowMe AI sayfasında güncellenen ayarlar yalnızca yeni bir myViewBoard oturumunda oturum açarken etkili olur.
 
   
 
   
 
<br/>
 
<br/>
 
   
 
   
==FollowMe AI Options==
+
==FollowMe AI Seçenekleri==
    
<gallery widths="500px" heights="600px">
 
<gallery widths="500px" heights="600px">
FollowMe AI.PNG|The FollowMe AI page contains settings that are loaded for every myViewBoard session.
+
FollowMe AI.PNG|FollowMe AI sayfası, her myViewBoard oturumu için yüklenen ayarları içerir.
 
</gallery>
 
</gallery>
 
{{BR}}
 
{{BR}}
   −
Some options are hidden for the default myViewBoard theme. To see all the FollowMe AI options, select any theme except ''myViewBoard default''.
+
Bazı seçenekler varsayılan myViewBoard teması için gizlidir. Tüm FollowMe AI seçeneklerini görmek için ''myViewBoard varsayılanı'' dışında herhangi bir tema seçin.
   −
====Setting====
+
====Ayarlar====
   −
By default, all settings are turned off. Click the toggle to turn these settings on, and then click Confirm.
+
Varsayılan olarak, tüm ayarlar kapalıdır. Bu ayarları açmak için seçim düğmesine tıklayın ve ardından Onayla'ya tıklayın.
    
{| class="wikitable WikiMat"
 
{| class="wikitable WikiMat"
 
|-
 
|-
| Auto logout time
+
| Otomatik oturum kapatma süresi
| Specify how long the myViewBoard for Windows program should wait before it logs the current user out.
+
| Windows için myViewBoard programının geçerli kullanıcının oturumunu kapatmadan önce ne kadar bekleyeceğini belirtin.
 
|-
 
|-
| Show Time
+
| Zaman Gözterimi
| Displays the current date and time on the upper side of the canvas. On the canvas, click the time to open a floating calendar.
+
| Tuvalin üst tarafında geçerli tarih ve saati görüntüler. Tuvalde, kayan bir takvim açma zamanını tıklayın.
 
|-
 
|-
| Show Grid
+
| Izgarayı göster
| Displays a grid over the canvas.  
+
| Tuval üzerinde bir ızgara görüntüler.  
 
|-
 
|-
| Show Watermark
+
| Filigranı Göster
| Displays a 'confidential' watermark.  
+
| 'Gizli' filigran görüntüler.  
 
|-  
 
|-  
| Always Enable Casting
+
| Kablosuz Paylaşımı Her Zaman Etkinleştir
| Keeps casting automatically turned on. For more information, see [[Casting]].
+
| Kablosuz Paylaşımı otomatik olarak açık tutar. Daha fazla bilgi için, bkz [[Casting|Kablosuz Paylaşım]].
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
   −
Settings are applied the next time the user signs in.
+
Ayarlar, kullanıcının bir sonraki oturum açışında uygulanır.
   −
You can also set default settings for the following features:
+
Aşağıdaki özellikler için varsayılan ayarları da belirleyebilirsiniz:
    
{| class="wikitable WikiMat"
 
{| class="wikitable WikiMat"
 
|-
 
|-
|Font Setting
+
|Yazı tipi Ayarları
|Set the font, style, and color used by the text tool. <br/>Click 'Apply font setting to host' to load these settings the next time you sign in.
+
|Metin aracı tarafından kullanılan yazı tipini, stili ve rengi ayarlayın. <br/> Bir sonraki oturum açışınızda bu ayarları yüklemek için 'Ana makine için yazı tipi ayarını uygula' seçeneğini tıklayın.
 
|-
 
|-
|Pen Setting
+
|Kalem Ayarları
|Set the pen width and color. <br/>Click 'Apply pen setting to host' to load these settings the next time you sign in.
+
|Kalem genişliğini ve rengini ayarlayın. <br/>Bir sonraki oturum açışınızda bu ayarları yüklemek için 'Kalem ayarını ana bilgisayara uygula' seçeneğini tıklayın.
 
|}
 
|}
   −
Notes:
+
Notlar:
* To use the updated settings, verify that the 'Apply' checkbox is selected before clicking Confirm.  
+
* Güncellenmiş ayarları kullanmak için Onayla'yı tıklamadan önce 'Uygula' onay kutusunun seçili olduğunu doğrulayın.
* To revert back to the default settings (in case you want different text/pen defaults when creating/presenting lessons), clear the checkbox before signing in to a new myViewBoard session.  
+
* Varsayılan ayarlara geri dönmek için (ders oluştururken / sunarken farklı metin / kalem varsayılanları istemeniz durumunda), yeni bir myViewBoard oturumunda oturum açmadan önce onay kutusundaki işareti kaldırın.  
    
<br/>
 
<br/>
   −
====Cloud Integration====  
+
====Bulut Entegrasyonu====  
   −
Cloud integration provides options to connect your Google Drive, Dropbox, Box OneDrive or OneDrive for Business cloud accounts to myViewBoard.
+
Bulut entegrasyonu, Google Drive, Dropbox, Box OneDrive veya OneDrive İş bulut hesaplarınızı myViewBoard'a bağlamak için seçenekler sunar.
 +
 
 +
[[Cloud Integration|Bulut Entegrasyonu]] bölümüne bakın.
   −
See the [[Cloud Integration]] section.
      
<br/>
 
<br/>
   −
====Tiles====
+
====Karolar (Döşemeler)====
   −
Tiles are custom URL bookmarks that are accessible via the Embed Browser.
+
Karo, Tümleşik İnternet Tarayıcı üzerinden erişilebilen özel URL yer işaretleridir.
 
   
 
   
  
TurkeyOffice
735

edits

Navigation menu