Changes

Jump to navigation Jump to search
Line 296: Line 296:  
|-
 
|-
 
|[[File:Ezcast-WFent.png|link=]]
 
|[[File:Ezcast-WFent.png|link=]]
|WiFi Enterprise
+
|WiFi Kurumsal
|Upload user Digital certificates.  
+
|Kullanıcı Dijital sertifikalarını yükleyin.  
 
|-
 
|-
 
|[[File:Ezcast-HostAuth.png|link=]]
 
|[[File:Ezcast-HostAuth.png|link=]]
 
|Host Authority  
 
|Host Authority  
|Specify host user authorization, including conference control, device manager control, network setup control, and reboot control.  
+
|Konferans kontrolü, cihaz yöneticisi kontrolü, ağ kurulum kontrolü ve yeniden başlatma kontrolü dahil olmak üzere ana bilgisayar kullanıcı yetkilendirmesini belirtin.  
 
|-
 
|-
 
|[[File:Ezcast-IAC.png|link=]]
 
|[[File:Ezcast-IAC.png|link=]]
|Internet Access Control
+
|İnternet Erişim Kontrolü
|EZCast Pro Dongle II provides three options for Internet Access control.  
+
|EZCast Pro Dongle II, İnternet Erişimi kontrolü için üç seçenek sunar.
* All allowed: Any device can access the Internet through EZCast Pro Dongle II.  
+
* Her şeye izin verilir: Herhangi bir cihaz İnternet'e EZCast Pro Dongle II aracılığıyla erişebilir.
* Casting users allowed: Devices that cast through EZCast Pro Dongle II are allowed to access to the Internet.  
+
* Kullanıcılara izin verilir: EZCast Pro Dongle II üzerinden yayın yapan cihazların İnternet'e erişmesine izin verilir.
* All denied: None of the devices connected are allowed to access to the internet through EZCast Pro Dongle II.  
+
* Tümü reddedildi: Bağlanan hiçbir cihazın EZCast Pro Dongle II ile İnternet'e erişmesine izin verilmiyor.
 
|-
 
|-
 
|[[File:Ezcast-SNMP.png|link=]]
 
|[[File:Ezcast-SNMP.png|link=]]
 
|SNMP  
 
|SNMP  
|Use to apply the same configuration to multiple EZCast Pro Dongle II devices, hence enriching IT management productivity.  
+
|Aynı yapılandırmayı birden fazla EZCast Pro Dongle II cihaza uygulamak için kullanın, böylece BT yönetimi verimliliğini artırın.  
 
|-
 
|-
 
|[[File:Ezcast-MyScreen.png|link=]]
 
|[[File:Ezcast-MyScreen.png|link=]]
 
|My Screen  
 
|My Screen  
|Select a wallpaper. The file must be in 1920x 1080 JPEG image, and smaller than 3MB.  
+
|Bir duvar kağıdı seçin. Dosya 1920x 1080 JPEG resim içinde ve 3 MB'den küçük olmalıdır.  
 
|-
 
|-
 
|[[File:Ezcast-OTAurl.png|link=]]
 
|[[File:Ezcast-OTAurl.png|link=]]
 
|OTA URL  
 
|OTA URL  
|Deploy a new firmware version to multiple devices at once.  
+
|Yeni bir ürün yazılımı sürümünü aynı anda birden çok cihaza dağıtma.  
 
|-
 
|-
 
|[[File:Ezcast-connection.png|link=]]
 
|[[File:Ezcast-connection.png|link=]]
|Connection
+
|Bağlantı
|EZCast Pro Dongle II provides three different ways to connect with EZCast Pro Dongle II.  
+
|EZCast Pro Dongle II, EZCast Pro Dongle II ile bağlantı kurmak için üç farklı yol sunar.
* Via Router Allowed: Device may connect to EZCast Pro through Router.  
+
* Yönlendiriciye İzin Verildi: Aygıt EZCast Pro'ya Yönlendirici üzerinden bağlanabilir.
* Direct Link Only: Device can only connect to EZCast Pro Dongle II through Direct Link.  
+
* Yalnızca Doğrudan Bağlantı: Aygıt yalnızca Doğrudan Bağlantı üzerinden EZCast Pro Dongle II'ye bağlanabilir.
* Via Router Only: Device can only connect to EZCast Pro Dongle II through Router.
+
* Yalnızca Yönlendirici ile: Cihaz yalnızca Yönlendirici üzerinden EZCast Pro Dongle II'ye bağlanabilir.
 
|-
 
|-
 
|[[File:Ezcast-upgrade.png|link=]]
 
|[[File:Ezcast-upgrade.png|link=]]
|Upgrade
+
|Yükselt
|Use this function to upgrade to latest firmware. To enjoy the latest features from EZCast, verify that your firmware version is up to date.  
+
|En son bellenime yükseltmek için bu işlevi kullanın. EZCast'ın en yeni özelliklerinden yararlanmak için ürün yazılımı sürümünüzün güncel olduğunu doğrulayın.  
 
|-
 
|-
 
|[[File:Ezcast-reset.png|link=]]
 
|[[File:Ezcast-reset.png|link=]]
|Reset to default
+
|Varsayılana sıfırla
|Reset EZCast Pro Dongle II to factory defaults. Note that once you click OK, all your configuration is reset.
+
|EZCast Pro Dongle II'yi fabrika ayarlarına sıfırlayın. Tamam'ı tıkladığınızda, tüm yapılandırmanızın sıfırlandığını unutmayın.
 
|}
 
|}
   −
* '''Reboot'''
+
* '''Yeniden Başlatma'''
    
{| class="wikitable WikiMat" style="max-width:800px;margin-left:22px;"
 
{| class="wikitable WikiMat" style="max-width:800px;margin-left:22px;"
 
|[[File:Ezcast-Reboot.png|link=]]  
 
|[[File:Ezcast-Reboot.png|link=]]  
|Reboot
+
|Yeniden Başlatma
|Reboot EZCast Pro Dongle II for troubleshooting.
+
|Sorun giderme için EZCast Pro Dongle II'yi yeniden başlatın.
 
|}
 
|}
   −
* '''About'''
+
* '''Hakkında'''
: Shows detailed information about the EZCast Pro Dongle II, including SSID, Firmware version, Internet IP address, and MAC address.
+
: SSID, Bellenim sürümü, İnternet IP adresi ve MAC adresi dahil olmak üzere EZCast Pro Dongle II hakkında ayrıntılı bilgi gösterir.
    
==Split Screen Mode [[File:Ezcast-ezSplitScreen.svg|40px|link=]] ==
 
==Split Screen Mode [[File:Ezcast-ezSplitScreen.svg|40px|link=]] ==
TurkeyOffice
292

edits

Navigation menu