Changes

Jump to navigation Jump to search
Line 215: Line 215:  
|}
 
|}
   −
==Advanced Settings [[File:Ezcast-ezADVsetting.svg|40px|link=]]==
+
==Gelişmiş Ayarlar [[File:Ezcast-ezADVsetting.svg|40px|link=]]==
   −
The Admin Setting is for advanced users (including MIS Engineer, IT specialist, Network admin, etc). The Admin Setting section allows customization of the EZCast configuration.
+
Yönetici Ayarı ileri düzey kullanıcılar içindir (MIS Mühendisi, BT uzmanı, Ağ yöneticisi vb. dahil). Yönetici Ayarı bölümü, EZCast yapılandırmasının özelleştirilmesine izin verir.
   −
* '''Link Status'''
+
* '''Bağlantı Durumu'''
: With this option, the attendees may see all the device information that connected to EZCast Pro Dongle II, including detailed information like device name, IP address, and Role.
+
: Bu seçenekle katılımcılar, aygıt adı, IP adresi ve Rol gibi ayrıntılı bilgiler de dahil olmak üzere EZCast Pro Dongle II'ye bağlı tüm aygıt bilgilerini görebilir.
   −
* '''Conference Control'''
+
* '''Konferans Kontrolü'''
: This function is only for Host user. With Host authorization, a user can assign each device with their own casting area, disconnect all devices, or assign Host authorization to others.
+
: Bu işlev yalnızca Ana Bilgisayar kullanıcısı içindir. Ana makine yetkilendirmesi ile, kullanıcı her bir cihazı kendi döküm alanına atayabilir, tüm cihazların bağlantısını kesebilir veya başkalarına Ana Makine yetkisi atayabilir.
    
* '''Device Management'''
 
* '''Device Management'''
TurkeyOffice
292

edits

Navigation menu