Changes

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
Line 1: Line 1: −
Use Image Search to locate images that you can use for your lessons. The feature will only return images that are age-appropriate and free from license restrictions.
+
Gebruik Afbeeldingen zoeken om afbeeldingen te vinden die u voor uw lessen kunt gebruiken. De functie retourneert alleen afbeeldingen die geschikt zijn voor de leeftijd en vrij zijn van licentiebeperkingen.
   −
==Behavior==
+
== Gedrag ==
   −
You need to be logged in to use this feature:
+
Je moet ingelogd zijn om deze functie te gebruiken:
   −
# Launch myViewBoard for Windows.
+
# Start myViewBoard voor Windows.
# On the main toolbar, click the Magic Box icon.
+
# Klik op de hoofdwerkbalk op het Magic Box-pictogram.
# On the Magic Box toolbar, click the image icon.
+
# Klik op de Magic Box-werkbalk op het afbeeldingspictogram.
# Type a few keywords related to the image you need.
+
# Typ een paar trefwoorden in verband met de afbeelding die u nodig heeft.
# Press Enter, or click the magnifying glass icon.
+
# Druk op Enter of klik op het vergrootglaspictogram.
# Once results are in, click and drag the desired image onto the canvas.
+
# Zodra de resultaten binnen zijn, klikt en sleept u de gewenste afbeelding op het canvas.
   −
==Related Media==
+
== Gerelateerde media ==
    
{{#evt:service=youtube|id=3Bz93aQJfp4}}
 
{{#evt:service=youtube|id=3Bz93aQJfp4}}
DutchOffice
1,003

edits

Navigation menu