Changes

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
Line 68: Line 68:  
{{Note-yellow|Windows için myViewBoard, araçları değiştirmek veya diğer işlemleri gerçekleştirmek için klavye kısayollarını destekler. Klavye kısayollarının bir listesi için, [[Keyboard Shortcuts|buraya Tıkla]].}}
 
{{Note-yellow|Windows için myViewBoard, araçları değiştirmek veya diğer işlemleri gerçekleştirmek için klavye kısayollarını destekler. Klavye kısayollarının bir listesi için, [[Keyboard Shortcuts|buraya Tıkla]].}}
   −
==myViewBoard for Windows Accessibility Features ==
+
==Windows Erişilebilirlik Özellikleri için myViewBoard==
   −
myViewBoard for Windows supports the following accessibility features:
+
Windows için myViewBoard aşağıdaki erişilebilirlik özelliklerini destekler:
      −
* [[Text/Handwriting#Text-to-Speech_Support|'''Text-to-speech''']] <br/>A form of speech synthesis that converts text into spoken voice input. Text-to-speech systems were first developed to aid the visually impaired by offering a computer generated voice that would "read" text to the user.
+
* [[Text/Handwriting#Text-to-Speech_Support|'''Metinden Konuşmaya''']] <br/>Metni sözlü sese dönüştüren bir tür konuşma sentezi. Metin-konuşma sistemleri ilk olarak, kullanıcıya metni "okuyacak" bir bilgisayar sesi sunarak görme engellilere yardımcı olmak için geliştirilmiştir.
      −
* '''[[Configuring_myViewBoard_Settings|Visual aids]]''' <br/>Color filters change the color palette on the screen and help color blind users distinguish between things that differ only by color. The following filters are available:
+
* '''[[Configuring_myViewBoard_Settings|Görsel yardımlar]]''' <br/>Renk filtreleri ekrandaki renk paletini değiştirir ve renk körü kullanıcıların yalnızca renge göre farklılık gösteren şeyleri ayırt etmelerine yardımcı olur. Aşağıdaki filtreler kullanılabilir:
: - Inverted color
+
: - Ters renk
: - Grayscale
+
: - Gri Tonlama
: - Deuteranopia
+
: - Döteryumopi (Yeşil Renk Görememe)
: - Protanopia
+
: - Protanopi (Kırmızı Renk Görememe)
: - Tritanopia
+
: - Tritanopi (Sarı-Mavi Görememe)
      −
* '''[[Configuring_myViewBoard_Settings|Touch adjustment]]''' <br/>myViewBoard for Windows supports multiple touch points. However, for users with mobility issues, or just for anyone who are prone to accidentally lean on or touch the canvas, this can be disabled for easier input.   
+
* '''[[Configuring_myViewBoard_Settings|Dokunmatik Ayarı]]''' <br/>Windows için myViewBoard birden fazla temas noktasını destekler. Bununla birlikte, hareketlilik sorunları olan kullanıcılar için veya sadece tuval üzerine yanlışlıkla yaslanmaya veya tuvale dokunmaya eğilimli herkes için, daha kolay giriş için devre dışı bırakılabilir.   
: - Multiple touch
+
: - Çoklu dokunmatik
: - Multi-touch gesture
+
: - Çoklu dokunmatik jestler
 
<br/>
 
<br/>
      −
==Integration with myViewBoard.com==
+
== myViewBoard.com ile entegrasyon ==
To get the most out of myViewBoard, users need to create a complimentary myViewBoard account at http://www.myviewboard.com. Users can sign up with their Google, Microsoft or a regular email address. Having a myViewBoard account provides the following benefits:
+
MyViewBoard'dan en iyi şekilde yararlanmak için kullanıcıların http://www.myviewboard.com adresinde ücretsiz bir myViewBoard hesabı oluşturmaları gerekir. Kullanıcılar Google, Microsoft veya normal bir e-posta adresiyle kaydolabilir. Bir myViewBoard hesabına sahip olmak aşağıdaki avantajları sağlar:
      −
* Sign in from anywhere
+
* İstediğiniz yerden oturum açın
* Load personal settings and customizations
+
* Kişisel ayarları ve özelleştirmeleri yükle
* Access to files stored in linked cloud storage services
+
* Bağlantılı bulut depolama hizmetlerinde saklanan dosyalara erişim
* Use all the features of myViewBoard
+
* MyViewBoard'un tüm özelliklerini kullanın
      −
myViewBoard for Windows can still be used without signing in. However, some features will be unavailable.
+
Windows için myViewBoard oturum açmadan da kullanılabilir. Ancak, bazı özellikler kullanılamayacaktır.
   −
For more information, see [[MyViewBoard.com#Signing Up|signing up for a myViewBoard account]].
+
Daha fazla bilgi için bakınız [[MyViewBoard.com#Signing Up|myViewBoard hesabına kaydolma]].
      −
==Integration with Third-party Providers==
+
== Üçüncü Taraf Sağlayıcılarla Entegrasyon ==
   −
To provide additional features, myViewBoard supports integration with other third-party providers.
+
Ek özellikler sağlamak için myViewBoard, diğer üçüncü taraf sağlayıcılarla entegrasyonu destekler.
   −
===Office messaging programs===
+
=== Office mesajlaşma programları ===
   −
myViewBoard for Windows allows users to launch collaboration/meeting programs during a myViewBoard session. Note that to use these programs, they must be first installed on the host machine. myViewBoard for Windows supports the following programs:
+
Windows için myViewBoard, kullanıcıların bir myViewBoard oturumu sırasında işbirliği / toplantı programları başlatmasına olanak tanır. Bu programları kullanabilmek için öncelikle ana makineye kurulması gerektiğini unutmayın. Windows için myViewBoard aşağıdaki programları destekler:
    
* [[Cloud_Integration#Integrate_with_Office_Messaging_Programs|Skype for Business]]
 
* [[Cloud_Integration#Integrate_with_Office_Messaging_Programs|Skype for Business]]
TurkeyOffice
735

edits

Navigation menu