Changes

Jump to navigation Jump to search
Line 7: Line 7:     
# 在主工具欄上,點擊[[添加來源]]圖標。
 
# 在主工具欄上,點擊[[添加來源]]圖標。
# 在添加來源工具欄上,單擊工具圖標。
+
# 在添加來源工具欄上,點擊工具圖標。
 
# 雙擊或從圖標列表中拖動XY Graph圖標。
 
# 雙擊或從圖標列表中拖動XY Graph圖標。
# 該工具已插入畫布。
+
# 此工具已插入畫布。
    
==動作==
 
==動作==
TaiwanOffice
1,510

edits

Navigation menu